‏הוועדה המסדרת תדון היום בקידום מהיר של חוק הבחירה הישירה

יו"ר הוועדה המסדרת ח"כ מיקי זוהר יכנס היום את הועדה לדון בקידום מהיר של שורת חוקים שהונחו אתמול על שולחן הכנסת על מנת שיובאו להצבעה במליאת הכנסת כבר מחר.

במסגרת הדיון יוצע מתן פטור מחובת הנחה לחוקים הבאים:
חוק בחירות ישירות לראשות הממשלה
חוק ביטול תכנית ההתנתקות
חוק עונש מוות למחבלים
חוק איסור כניסת מסתננים
חוק הגבלת זכות העמידה
חוק מינוי שופטים לעליון
חוק התובע הכללי
חוק להסדרת ההתיישבות הצעירה
חוק פיסקת ההתגברות
חוק פסילת ראיה
חוק ביטול ממשלת חילופים

הועדה צפויה להתכנס בשעה 17:30 בחדר ועדת הכנסת.

ימינה תצביע בעד החוקים האידיאולוגיים החשובים לימין (התיישבות צעירה, פסקת התגברות וכו׳), בעד חקיקת בחירה ישירה ונגד ביטול הפריטטיות.

אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: