פנאקסיה מעלה הילוך בהתרחבות לאירופה ונפרדת מפעילות ההפצה והלוגיסטיקה בישראל

פנאקסיה מעלה הילוך בהתרחבות לאירופה ונפרדת מפעילות ההפצה והלוגיסטיקה בישראל: מודיעה על הסכם למכירת פעילות ההפצה והלוגיסטיקה בישראל לחברת IMC תמורת כ- 20 מיליון ש"ח במזומן ושווי מזומן.

זאת במסגרת המיקוד האסטרטגי של החברה בפעילויות הליבה – יצוא לאירופה וייצור עצמי של מוצרים לשוק הפרימיום בישראל – המאופיינים ברווחיות גבוהה ומיעוט מתחרים.

סך השקעות החברה בפעילות נמכרת זו עד היום נאמד בכ- 2 מיליון ש"ח.

ד"ר דדי סגל, מנכ"ל פנאקסיה ישראל, מסר: "הסכם זה בו התקשרנו עם IMC, שותפתנו הוותיקה, הינו מהלך אסטרטגי חשוב המהווה ציון דרך משמעותי בהפיכתה של פנאקסיה לשחקנית גלובאלית מובילה בעולם הקנאביס הרפואי. מהלך זה הינו נדבך חשוב במעבר ממתן שירותי הפצה ולוגיסטיקה בישראל למיקוד אסטרטגי בפעילויות הליבה שעל בסיסן הוקמה פנאקסיה – ייצוא לחו"ל וייצור עצמי לשוק הישראלי של מגוון רחב של מוצרי פרימיום מתוחכמים מבוססי קנאביס רפואי, המגובים בנתונים קליניים חזקים ובסטנדרט טיפולי גבוה. זאת, על רקע התקדמות פעילות הייצוא והמכירות של פנאקסיה באירופה שהחלה ברבעון הראשון של השנה והמהלכים שאנו מובילים להרחבת פעילות זו, הצפויים ברבעונים הבאים. לא פחות חשוב מכך, מהלך זה יתרום לשיפור הרווחיות התפעולית ומבנה ההוצאות של פנאקסיה, לצד הצמיחה והשיפור ברווחיות הצפויים ברבעונים הבאים כתוצאה מהתמקדותנו בפעילויות הליבה, המאופיינות במרווחים גבוהים ובמיעוט מתחרים."

לוד, באפריל 2021 – פנאקסיה מעבדות ישראל בע"מ )"פנאקסיה ישראל", ת"א: פנאק PNAX), חברת קנאביס רפואי גלובאלית מובילה, יצואנית ויצרנית מוצרי הקנאביס הרפואי הגדולה בישראל, הודיעה היום כי התקשרה בהסכם למכירת פעילות ההפצה והלוגיסטיקה שלה בישראל לחברת הקנאביס IMC Nasdaq/CSE:IMC)) תמורת כ- 20 מיליון ש"ח במזומן ובשווי מזומן (שינבע ממכירת מניות סחירות של IMC). מכירת הפעילות הנמכרת תתבצע בשני שלבים, והיא כוללת בין היתר בשלב הראשון את מכירת שירות ההפצה "פנאקסיה עד הבית" וחלק מפעילות בית המסחר, ובשלב השני את העברת הזכויות ברישיון בית המסחר, אשר כפוף בין היתר לאישור היק"ר (היחידה לקנאביס רפואי) במשרד הבריאות. בנוסף, במסגרת ההסכם ניתנה ל- IMC אופציה לרכישת פעילות בית המרקחת של החברה בשנת 2022. ייצור מוצרי הקנאביס הרפואי של פנאקסיה אינו מושפע מההסכם, וממשיך להתבצע במפעל הייצור שלה בלוד.

עם השלמת מכירת הנכסים על פי ההסכם, לרבות מימוש האופציה, תשלים למעשה פנאקסיה את מכירת הפעילות הקמעונאית (Retail) שלה בישראל, מהלך המהווה צעד נוסף במימוש תוכניתה האסטרטגית של החברה למיקוד בפעילות הליבה שלה, ייצוא לאירופה ולשווקים נוספים מחוץ לישראל. זאת, לצד הרחבת פעילות הייצור העצמי של החברה בישראל בקטגוריית הפרימיום, באמצעות מגוון מוצרים מתקדמים נוספים פרי פיתוחה שהשקתם צפויה בחודשים הקרובים, בנוסף למותג "אקסיבן" המשותף לה ולחברת הפארמה הישראלית רפא. נכון להיום, פנאקסיה הינה החברה היחידה בישראל המחזיקה בתקן EU-GMP ומוצריה משווקים בגרמניה, צרפת וקפריסין החל מהרבעון הראשון של 2021.

על פי תנאי ההסכם תשלם IMC לפנאקסיה בשלב הראשון סך של כ- 9 מיליון ש"ח במזומן, והיתרה, כ- 11 מיליון ש"ח, תועבר עם השלמת השלב השני, במניות IMC כולל מנגנון הגנת מחיר ("full ratchet"). סך השקעות החברה בפעילות נמכרת זו עד היום נאמד בכ- 2 מיליון ש"ח.

השלמת העסקה צפויה לשפר את הרווחיות התפעולית של החברה, לצד הצמיחה והשיפור הצפוי ברווחיות כתוצאה מהרחבת פעילות הייצוא והייצור המקומי למגזר הפרימיום בישראל ברבעונים הבאים.

העברת הפעילויות ל- IMC במסגרת העסקה כוללת גם את עובדי פנאקסיה המועסקים בהן. השלמת העסקה מותנית כאמור בקבלת אישור היק"ר, ולהתקיימותם של תנאים מתלים נוספים המקובלים בעסקאות מסוג זה.

ד"ר דדי סגל, מנכ"ל פנאקסיה ישראל, מסר: "הסכם זה בו התקשרנו עם IMC, שותפתנו הוותיקה, הינו מהלך אסטרטגי חשוב המהווה ציון דרך משמעותי בהפיכתה של פנאקסיה לשחקנית גלובאלית מובילה בעולם הקנאביס הרפואי. פעילות הלוגיסטיקה וההפצה הוקמה על ידינו כמענה לצורך של מטופלי האסדרה הישנה, אשר ביקשו להמשיך ולקבל את המוצרים המיוצרים על ידנו לביתם גם באסדרה החדשה. במהלך השנים השבחנו את הפעילות, אשר הפכה לפעילות ההפצה-עד-הבית של מוצרי קנאביס רפואי הגדולה בישראל ואנו גאים להעביר ל- IMC נכס חזק, ומאמינים כי מטופלינו ימשיכו להנות משירות מצוין כפי שזכו לו עד היום."

"מהלך זה הינו נדבך חשוב במעבר ממתן שירותי הפצה ולוגיסטיקה בישראל למיקוד אסטרטגי בפעילויות הליבה שעל בסיסן הוקמה פנאקסיה – ייצוא לחו"ל וייצור עצמי לשוק הישראלי של מגוון רחב של מוצרי פרימיום מתוחכמים מבוססי קנאביס רפואי, המגובים בנתונים קליניים חזקים ובסטנדרט טיפולי גבוה. זאת, על רקע התקדמות פעילות הייצוא והמכירות של פנאקסיה באירופה שהחלה ברבעון הראשון של השנה והמהלכים שאנו מובילים להרחבת פעילות, זו הצפויים ברבעונים הבאים."

"לא פחות חשוב מכך, מהלך זה יתרום לשיפור הרווחיות התפעולית ומבנה ההוצאות של פנאקסיה, לצד הצמיחה והשיפור ברווחיות הצפויים ברבעונים הבאים כתוצאה מהתמקדותנו בפעילויות הליבה, המאופיינות במרווחים גבוהים ובמיעוט מתחרים."

אודות פנאקסיה מעבדות ישראל:

פנאקסיה מעבדות ישראל בע"מ הנסחרת בבורסה לני"ע בת"א (ת"א: פנאק, PNAX) היא חברת קנאביס רפואי גלובאלית מובילה, יצואנית ויצרנית מוצרי הקנאביס הרפואי הגדולה בישראל. פנאקסיה היא החברה הראשונה אשר קיבלה אישור משרד הבריאות לייצור תרופות מבוססות קנאביס רפואי (תקן GMP-IMC), והיחידה בישראל שקיבלה תקן ייצור אירופאי EU-GMP מרשות בריאות באיחוד האירופאי הדרוש לייצור ויצוא מסחרי של קנאביס רפואי ומוצריו לאירופה. מוצרי הפרימיום של פנאקסיה משווקים בגרמניה, צרפת וקפריסין באמצעות שותפויות אסטרטגיות עם חברת הפארמה האירופאית Neuraxpharm וחברות בנות. פנאקסיה ישראל מייצרת מעל ל- 30 מוצרים תרופתיים מבוססי קנאביס רפואי ולה בסיס ידע קליני רחב המבוסס על עשרות אלפי מטופלים.

פנאקסיה ישראל הינה חברה בת של פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות אשר הוקמה על ידי ד"ר דדי סגל, ד"ר ערן גולדברג ועו״ד אסי רוטברט, כחטיבת הקנאביס של קבוצת "סגל פארמה" הפועלת זה למעלה מארבעה עשורים, מייצרת למעלה מ- 600 מוצרים פרמצבטיים שונים, ומשווקת אותם בלמעלה מ- 40 מדינות. פנאקסיה ארה"ב (חברה אחות של פנאקסיה ישראל) מייצרת בצפון אמריקה למעלה מ-60 מוצרים מבוססי קנאביס רפואי, בהן טבליות תת-לשוניות, לכסניות, שמנים, משאפים ועוד, המיועדים לטיפול במחלות כגון הפרעת דחק פוסט טראומטית, סרטן, כאב כרוני, אפילפסיה, אנורקסיה, טיפול בכוויות ומחלות רבות נוספות.
בקבוצת פנאקסיה מועסקים למעלה מ- 150 עובדים.(דדי סגל מנכ״ל פנאקסיה, צילום חן גלילי).

אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: