תגובות

‏משרד הבריאות דורש: איסור יציאת ישראלים למדינות מסוכנות ובידוד גם לשבים מחוסנים

על מנת לשמור על תחלואה נמוכה ולאפשר את המשך ההקלות במשק כבר בשבוע הבא, משרד הבריאות מבקש להביא לאישור הממשלה היום את האסטרטגיה למדיניות מחמירה בגבולות המדינה, ופתיחה רחבה בפנים. כלומר, שמירה על רמת תחלואה נמוכה ככל שניתן בתוך ישראל, תוך מניעת כניסת תחלואה ווריאנטים מבחוץ.

בהמשך לאישור שר הבריאות יולי אדלשטיין של המלצות גורמי המקצוע במשרד הבריאות, להלן ההמלצות שיוצגו לממשלה:


חלוקת מדינות העולם לשתי קבוצות:
קבוצה ברמה 1 – שבה ייכללו רוב מדינות העולם – בהן תמשיך המדיניות הקיימת.

קבוצה ברמה 2 – מדינות בעלות סיכון גבוה – בהן תתבצע הקשחה של המדיניות הקיימת באופן הבא:

● תיאסר לגמרי יציאת ישראלים (למעט חריגים).

● ישראלים החוזרים ממדינות ברמה 2 יהיו מחוייבים לבידוד, גם אם הם מחוסנים או מחלימים.

● זרים שיאושרו באופן חריג ממדינות ברמה 2 – ייכנסו למלונית.


קריטריונים למדינות ברמה 2:
הקריטריונים יתבססו על עבודת מרכז המידע והידע שגובשה לעניין אזהרות המסע, אשר כוללים התייחסות להימצאות ווריאנטים חשודים/מסוכנים במדינה + שיעור וכמות החולים החוזרים ממדינות אלה לישראל.

נכון להיום הקריטריונים כוללים 7 מדינות (המדינות אשר עליהן חלה אזהרת המסע).

עדכון המדינות יתבצע אחת לשבועיים בוועדה במתכונת דומה לזו שפעלה לעניין המדינות הירוקות והאדומות. במידה ותהיה מדינה שבה יש עליה חריגה בקריטריונים – ניתן יהיה להכריז עליה תוך כדי השבועיים.

התנאים המחמירים יחולו על מי ששהה באחת מהמדינות ברמה 2 במהלך 14 הימים שלפני הגעתו לארץ.

משרד הבריאות יפרסם מראש מדינות שמצויות בתהליכי החמרה, כדי לאפשר לנוסעים לשם להתארגן מראש.

מדיניות כלפי תיירות נכנסת:
לאור מצב התחלואה המתפשטת בעולם וגילוי הווריאנטים החדשים – משרד הבריאות ממליץ לדחות את פיילוט התיירות הנכנסת בחודש (לסוף חודש יוני).

כאמור, קיימת חשיבות גדולה לאישור התכנית בממשלה כדי שההקלות במשק יוכלו להמשיך ללא סכנה.


אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: