‏הממשלה אישרה: מערכת החינוך תיפתח במלואה אחרי יום העצמאות

הממשלה אישרה הערב (ב') את הצעת משרד הבריאות להארכת תקנות המגבלות הנוכחיות (שאושרו בפעימה הרביעית והנהוגות כיום) עד ליום ה-28.4.21. כמו כן, אישרה הממשלה את הארכת תקנות התחבורה הקיימות עד ליום ה-29.4.21. בנוסף, האריכה הממשלה את תקנות התו הסגול של משרד האוצר במקומות העבודה עד ליום ה-12.5.2021.

*זאת ועוד, אישרה הממשלה עקרונית את הצעת משרדי הבריאות והחינוך לפתיחה נרחבת של מערכת החינוך באופן הבא, החל מיום ראשון, ה-18.4.21, כאשר תקנות סופיות יובאו לאישור הממשלה עם סיום העבודה עליהן:*

1. בתי הספר ייפתחו בכל השכבות ללא קפסולות החל מיום ראשון, ה-18.4.21. לא תוטל מגבלה על מעבר מורים וסייעות בין הכיתות ובתי הספר.

2. הפתיחה תעשה תחת הפעלת מודל התערבות מחמיר להתמודדות עם התפרצויות, המאפשר ניטור רחב ומניעת התפשטות. מודל זה יגובש על ידי משרד הבריאות, משרד החינוך ומרכז השלטון המקומי.

3. בשלב זה מערכת החינוך הבלתי פורמאלית, החוגים וכן מערכת ההשכלה הגבוהה ימשיכו לפעול במתכונת הקיימת. המשך הקלות עבור מערכת זאת, ייבחן בשבוע הבא בין משרדי הממשלה הרלוונטיים.

במסגרת זו, יופעל מערך בדיקות וניטור רחב במוסדות החינוך, וזאת לאחר גילוי מוקדם של התפרצויות. כלומר, ברגע שיתגלה תלמיד מאומת בכיתה מסוימת, התלמידים בכיתה, בשכבה וצוות ההוראה יעברו בדיקות טרם חזרתם שוב למערכת החינוך. זאת בנוסף לחובת הבידוד כפי שקיימת עד כה.

משרד הבריאות עוקב באופן רציף אחר נתוני התחלואה במדינה ומגבש את החלטות המדיניות בעקבות מדדים אלו. כעת, משעברו שבועיים של יציבות בנתוני התחלואה עם 95% מהמדינה ירוקה, כולל תחלואה נמוכה בקרב ילדים, ניתן להתקדם עם פתיחה של החינוך בצורה רחבה יותר תוך הפעלת מתווה של בדיקות נרחבות במקומות בהם יהיה זיהוי של עליית תחלואה במסגרת "מגן חינוך מותאם".

בעניין הבדיקות בנתב"ג החליטה הממשלה:

1. על מנת להגדיל את יכולת הקיבולת של תנועת הנוסעים בנתב״ג, יוקם מתחם בדיקות מחוץ לטרמינל.

2. לצורך ביצוע זה, יוקם צוות בראשות מנכ"ל משרד רה"מ בפועל ובהשתתפות מנכ"לי המשרדים: האוצר, התחבורה, הבריאות, הכלכלה והתיירות, וכן החשב הכללי, אשר ידונו בפרטי הוצאת המכרז להקמת המתחם, מיקומו, תפעולו ודרכי מימונו. הצוות יגיש את המלצותיו לממשלה תוך 14 ימים.

3. עד להקמת המתחם – תימשך פעילות הבדיקות המתבצעת כרגע בטרמינל באמצעות חברת אומגה.

אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: