פנאקסיה ישראל באומדן הכנסות שיא של כ-19 מיליון ש"ח לפחות ברבעון הראשון לשנת 2021

פנאקסיה ישראל מפרסמת אומדן הכנסות שיא של כ-19 מיליון ש"ח לפחות ברבעון הראשון לשנת 2021.

ההכנסות משקפות גידול של מעל לכ- 56% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד ומעל לכ- 12% בהשוואה לרבעון הרביעי לשנת 2020 – צמיחה עקבית 14 רבעונים ברציפות.

ההכנסות כוללות הכנסות מיצוא מוצרי החברה לגרמניה שהחל בסוף הרבעון הרביעי של 2020; לקראת סוף הרבעון הראשון של 2021 החלה החברה ביצוא מסחרי של מוצריה לקפריסין לוד, 12 באפריל 2021 – פנאקסיה מעבדות ישראל בע"מ )"פנאקסיה ישראל", ת"א: פנאק PNAX), יצרנית מוצרי הקנאביס הרפואי הגדולה בישראל, פרסמה היום אומדן הכנסות לרבעון הראשון לשנת 2021. על פי הערכות החברה, הכנסותיה המאוחדות (לא סקורות) לרבעון הראשון לשנת 2021 צפויות להסתכם בסך שלא יפחת מ- 19 מיליון ש"ח.

היקף ההכנסות המוערך ברבעון הראשון לשנת 2021 משקף את המשך מגמת הצמיחה בפעילות החברה ומהווה גידול של מעל ל- 56% בהשוואה להכנסות הרבעון המקביל אשתקד, שהסתכמו בכ- 12.2 מיליון ש"ח.

בהשוואה להכנסות הרבעון הרביעי לשנת 2020, שהסתכמו בסך של כ- 17 מיליון ש"ח, משקפות ההכנסות המוערכות ברבעון הראשון של השנה צמיחה דו ספרתית של מעל ל- 12%.

ברבעון הראשון לשנת 2021 נמשכת מגמת העלייה בהיקף הכנסות החברה ממכירת מוצרים מבוססי קנאביס רפואי, אשר להערכת הנהלת החברה נובעת הן מגידול בהכנסות מהשוק המקומי והן מתחילת הכנסות מיצוא, בעיקר מיצוא מוצרי החברה לגרמניה אשר החל בסוף הרבעון הרביעי של 2020. כמו כן, ברבעון הראשון של 2021 נבחרה החברה כספק מוצרי קנאביס רפואי על ידי ממשלת קפריסין והחלה החברה ביצוא של מוצריה לקפריסין. המוצרים נמכרים על ידי פנאקסיה ישירות לממשלת קפריסין, אשר מעבירה אותם לבתי המרקחת לצורך ניפוקם כנגד מרשם רופא.

כמו כן, ברבעון הראשון של השנה נבחרה החברה כספק ראשי בתוכנית הניסיונית של ממשלת צרפת לאסדרת ענף קנאביס רפואי במדינה, ללא תמורה, לצד ענקיות קנאביס בינלאומיות כטילריי ואורורה. בסוף מרץ 2021 יצאה התוכנית לדרך והחל ניפוק סדיר למטופלים, עפ"י מרשם רופא, של מוצרי פנאקסיה ב- 42 בתי מרקחת ברחבי צרפת.

דדי סגל, מנכ"ל פנאקסיה ישראל, מסר: "אנו גאים לסיים את הרבעון הראשון של שנת 2021 עם הכנסות שיא וצמיחה דו ספרתית ביחס לרבעון הקודם והמקביל אשתקד. תוצאות הרבעון משקפות את הפירות הראשונים במימוש אסטרטגיית היצוא של פנאקסיה, עם תחילת מכירות של מוצרי הפרימיום שלנו בגרמניה ובקפריסין. מדובר בשני שווקים מעוטי שחקנים, אשר כמקובל ברב מדינות אירופה, מוסדרים על ידי רגולציה מחמירה ומחייבים הנפקת מוצרי קנאביס רפואי למטופלים על פי מרשם רופא למותג ספציפי. אנו ממוקדים בהעמקת החדירה ברבעונים הבאים לשווקים אלה ולשווקים נוספים באירופה, לצד התמקדות בייצור מוצרים למגזר הפרימיום לשוק המקומי."

פנאקסיה ישראל – הכנסות במיליוני ש"ח:

הכנסות רבעוניות 2018-2020
הכנסות שנתיות 2017-2020

יצוין כי נתוני ההכנסות לרבעון הראשון לשנת 2021 מבוססים בשלב זה על הערכות הנהלה בלבד ועדיין אינם מבוקרים או סקורים, וכי בשלב זה צופה החברה הפסד תפעולי משמעותי לרבעון הראשון לשנת 2021, אשר נובע בעיקר מהוצאות שיווק והנהלה וכלליות, בעיקר בקשר עם המשך רישום רגולטורי של מוצרי החברה במדינות שונות והתאמתם לדרישות שוקי היעד, בניית תשתית מסחרית ומשפטית בקשר עם הכניסה לשווקים מחוץ לישראל, רישוי מוצרים חדשים בישראל וכיו"ב.

אודות פנאקסיה מעבדות ישראל:

פנאקסיה מעבדות ישראל בע"מ הנסחרת בבורסה לני"ע בת"א (ת"א: פנאק, PNAX) היא יצואנית, יצרנית ומפעילת שרות הפצה-עד-הבית של מוצרי קנאביס רפואי הגדולה ביותר בישראל, והראשונה אשר קיבלה אישור משרד הבריאות לייצור תרופות מבוססות קנאביס רפואי (תקן GMP-IMC), והיחידה בישראל שקיבלה תקן ייצור אירופאי EU-GMP מרשות בריאות באיחוד האירופאי הדרוש לייצור ויצוא מסחרי של קנאביס רפואי ומוצריו לאירופה והיתרים רגולטוריים הנדרשים ליצוא ושיווק בגרמניה ובצרפת. פנאקסיה ישראל מייצרת מעל ל- 30 מוצרים תרופתיים מבוססי קנאביס רפואי ולה בסיס ידע קליני רחב המבוסס על עשרות אלפי מטופלים.

פנאקסיה ישראל הינה חברה בת של פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות אשר הוקמה על ידי ד"ר דדי סגל, ד"ר ערן גולדברג ועו״ד אסי רוטברט, כחטיבת הקנאביס של קבוצת "סגל פארמה" הפועלת זה למעלה מארבעה עשורים, מייצרת למעלה מ- 600 מוצרים פרמצבטיים שונים, ומשווקת אותם בלמעלה מ- 40 מדינות. פנאקסיה ארה"ב (חברה אחות של פנאקסיה ישראל) מייצרת בצפון אמריקה למעלה מ-60 מוצרים מבוססי קנאביס רפואי, בהן טבליות תת-לשוניות, לכסניות, שמנים, משאפים ועוד, המיועדים לטיפול במחלות כגון הפרעת דחק פוסט טראומטית, סרטן, כאב כרוני, אפילפסיה, אנורקסיה, טיפול בכוויות ומחלות רבות נוספות.
בקבוצת פנאקסיה מועסקים למעלה מ- 150 עובדים. לפרטים נוספים באתר החברה.

מידע צופה פני עתיד:

המידע והערכות כאמור לעיל, לרבות ביחס לכל המשתמע על צמיחה בהכנסות מיצוא מוצרי החברה, שיפור משמעותי של הרווחיות הגולמית, יישום והצלחה של תוכנית התייעלות, השלמת הליכי ייצוא נוספים של מוצרי החברה ממדינת ישראל בפועל למדינות באירופה ובעולם, לרבות קבלת מלוא האישורים הנדרשים להשלמתם, תחזיות, מועדים, הערכות ו/או תוכניות של החברה בקשר אליהם ככל וניתנו במסגרת ההודעה, הינם מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, הכרוך באי וודאות גבוהה, ובמבוסס בין היתר על גורמים שלישיים ועל משתנים רבים שלחברה אין בהכרח שליטה לגביהם, ובשל כך עשויים שלא להתממש ו/או לא להתממש במלואם ו/או להתממש באופן השונה מהותית מכפי שהוערך או נצפה מלכתחילה. בין הגורמים העלולים לגרום לכך כי המידע והערכות החברה לגבי מידע כאמור לא יתממשו באופן הרצוי, כאמור לעיל, ניתן לציין בין היתר המשך השפעת התפשטות נגיף הקורונה בעולם, שינוי בתנאי השוק, אי קבלת אישורים או היתרים מגופים רגולטוריים שונים בארץ או בעולם, אי הצלחה בייצוא ו/או אספקת המוצרים במדינות היעד, שינוי בתנאי השוק ומאפייניו ו/או התחרות, והתממשות אי אלו מגורמי הסיכון כמפורט בסעיף 33 לדוח התקופתי, ובין היתר לאור גורמים שאינם בשליטת החברה.

דדי סגל, מנכ"ל פנאקסיה ישראל, צילום: חן גלילי.

אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: