פשקווילים בשכונות החרדיות – להקריב קרבן פסח

הלילה (ד') נתלו בשכונות החרדיות בירושלים מודעות הקוראות לציבור החרדי לבוא להר הבית הבית עוד השנה ולהקריב קרבן פסח.

במודעה נכתב " כל שאינו מקריב קרבן פסח מתחייב בכרת רח"ל ".

עוד נכתב "כפי הוראת רבותינו זצוק"ל ובניהם החת"ס, החזו"א, הרב קלישר, מהר"ץ חיות.. אשר קיימת חובה וומצווה גדולה בימינו על פי ההלכה שמקריבים אע"פ שאין בית, שהטומאה דחויה בציבור ושאין נזקקים לכהן מיוחס"

מתנועת 'חוזרים להר' מוסרים: "אנו קוראים לכל אחינו בית ישראל ובפרט לאחינו החרדים לתורה ולמצוות להתעורר ולחדש את הקרבת קרבן הפסח , כבר השנה. ובכך בע"ה תתבטל מעלינו המגיפה ושאר גזירות רעות רח"ל ".

אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: