תגובות

אושר סופית: פיקוח אלקטרוני לחוזרים מחו"ל המחויבים בבידוד ביתי

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 7), תשפ"א-2021.

בהצעת החוק מוצע להסמיך את הממשלה להכריז, בנסיבות מסוימות, כי כל מי שנכנס לישראל או מי שנכנס ממדינות מסוימות ומחויב לשהות בבידוד בביתו, או במקום אחר העומד לרשותו, יידרש לקיים את הבידוד כשעמו אמצעי פיקוח אלקטרוני, דוגמת צמיד אלקטרוני או יישומון בטלפון הנייד שלו, שמטרתו להבטיח את קיום הבידוד.


על-פי המוצע, נכנס לארץ שחלה עליו ההכרזה והוא חייב בבידוד, יכול להישלח לבידוד בית עם אמצעי טכנולוגי, אם נתן את הסכמתו לשימוש באמצעי טכנולוגי ועשה בדיקת קורונה לאחר כניסתו לישראל. רק מי שלא ייתן הסכמתו לשימוש באמצעי פיקוח טכנולוגי או לא יעמוד בתנאים הקבועים בחוק ישלח למלונית.

לצד זאת, אוכלוסיות מסוימות ובכלל זה מי שקיבל אישור מיוחד מוועדת החריגים (מנכ"ל משרד הבריאות או מי מטעמו) מטעמים בריאותיים או הומניטריים חריגים, קטינים מתחת לגיל 14, או מי שמונה לו אפוטרופוס, יוכלו לקיים את הבידוד בביתם בלי אמצעי טכנולוגי.

עוד על-פי המוצע, האמצעי הטכנולוגי יופעל ויתוחזק בידי חברה פרטית מפעילה, אשר פעולתה תוסדר בנוהל של מנכ"ל משרד הבריאות שיאושר על-ידי היועמ"ש, והיא לא תפעיל שיקול דעת מעבר לקבוע בנוהל. הנוהל יכלול גם התייחסות למצבים שבהם החברה המפעילה תיצור קשר עם הנכנס, מצבים שבהם תדווח למשטרה והתייחסות לתיאום בין משרד הבריאות לחברה המפעילה בנוגע ליציאה מאושרת של המבודד מביתו.

בנוגע לפרטיות המידע, מוצע לקבוע כי המידע שיתקבל בחברה המפעילה אודות הנכנס יישמר במאגר מידע בבעלות משרד הבריאות שיוחזק בידי החברה. המידע יימחק אם אינו נדרש ולכל המאוחר בתום תקופת הבידוד. ואולם, החברה המפעילה תעביר למשטרה ולמשרד הבריאות מידע על מי שהפר לכאורה את הוראות הבידוד או ביצע הפרה אחרת של התנאים לשימוש בציוד והמידע לגביו יישמר לתקופה של 30 ימים.

ההסדר קובע בנוסף כי הנכנס יידרש לחתום על שטר חוב לטובת המדינה בגובה עלות האמצעי, למקרה שיזיק לאמצעי או לא יחזירו.


בדברי ההסבר נכתב: " הכנסת זן חדש עם יכולת הדבקה מוגברת ועמידות לחיסון עלולה, לפי המידע הקיים, לאיים על יעילות החיסונים שכבר ניתנו למיליונים מתושבי ישראל (הן במנה אחת והן בשתי מנות). קיים סיכון מוגבר כי הנכנסים לישראל מחו"ל יביאו עימם וריאנטים אלה או אחרים, והם יתפשטו במהירות, כפי שקרה עם הווריאנט האנגלי. מועד הגילוי של וריאנט חדש במדינה הוא כמעט תמיד מאוחר מדי למניעת הפצתו.

חיסון רוב האוכלוסייה הוא האסטרטגיה הנבחרת ליציאה מהמגפה. כניסה לישראל של וריאנט חדש העלול לגרום לעמידות לחיסון, יוצרת חשש ממשי לשלילת הנשק העיקרי לבלימת המגפה. כאמור, וריאנט כזה עלול גם לאיים בהדבקה חוזרת בקרב המחלימים. זוהי סכנה ממשית לעלייה בתחלואה ובתמותה, וסכנה ממשית לבריאות הציבור, ויש לנקוט צעדים מהירים כדי לבלום אותה."

בקריאה שלישית תמכו בהצבעה 4 חברי כנסת אל מול מתנגדת אחת (ח"כ מיקי חיימוביץ').

(קרדיט צילום: דוברות הכנסת – שמוליק גרוסמן)


אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: