אושר סופית: פטור מתשלום ביטוח לאומי ללמעלה מ-145,000 מעסיקים שעובדיהם יצאו לחל"ת

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 224 והוראת שעה), התשפ"א- 2021 בתמיכתם של 5 חברי כנסת ללא מתנגדים. מוצע להעניק פטור למעסיקים מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות, עבור עובדים ששהו בחופשה ללא תשלום בעת משבר הקורונה.

כיום מעסיק מחויב לשלם למשך חודשיים דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור עובד השוהה בחל"ת. החל מהחודש השלישי על העובד לשלם את התשלומים בעצמו. כעת, בעקבות משבר הקורונה, מוצע לקבוע כי מעסיקים יקבלו פטור מהתשלומים הנ"ל עבור כל עובד ששהה בחל"ת חודש קלנדרי אחד לפחות בין החודשים אפריל 2020 לאפריל 2021. וזאת מבלי שיפגעו זכויותיהם הסוציאליות של העובדים. עלותו המוערכת של התיקון, היא כ-500 מיליון ₪.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "במצב הדברים הנוכחי, מרביתם של העסקים נאלצו להוציא את כלל עובדיהם או את רובם לחל"ת, וחיוב המעסיקים בתקופת משבר הקורונה, שבה אין להם הכנסות כלל או שהכנסותיהם פחתו משמעותית בתשלום דמי ביטוח בעד עובדיהם שאינם מועסקים בעסק, הטיל על העסקים נטל משמעותי. זאת, על אחת כמה וכמה, במקרים שבהם דמי הביטוח שמשלמים המעסיקים נגזרים מהכנסה העולה על זו שלפיה שילמו דמי ביטוח ערב הוצאת עובדיהם לחל"ת."

הפטור מתשלום יינתן למעסיקים עבור עובד שהוצא לחל״ת בתקופת הקורונה, עד לפרק זמן של חודשיים וזאת בתקופה שבין אפריל 2020 לאפריל 2021, כאשר שר האוצר יוסמך להאריך את הפטור מהתשלום עד סוף יוני 2021.

כיום, ללא תיקון החוק, חלה על המעסיק חובת תשלום דמי ביטוח לאומי של 348 ש״ח (6.57% משכר המינימום) עבור כל אחד משני החודשים הראשונים המלאים של העובד בחל״ת. זאת ועוד המעסיק אף רשאי לדרוש מהעובד את התשלום בגין החודשיים האמורים.

בנוסף, נקבע כי זכויותיהם של עובדים ששהו בחל״ת ושלא שולם בעדם דמי ביטוח לאומי בשל הפטור, לא ייפגעו.

היקף הפטור המוצע מוערך בכ-500 מיליון ש״ח, הפטור יסייע הן למעסיקים והן לעובדים שהוצאו לחל"ת להתמודד טוב יותר עם משבר הקורונה.

שר האוצר, ישראל כ"ץ: "משבר הקורונה הביא עמו אתגרים, לעובדים ולמעסיקים כאחד. ההצעה שאושרה היום תאפשר להקל על המעסיקים בתקופה זו, וזאת מבלי להביא לפגיעה בציבור העובדים, תוך שמירה על ערכי אחריות חברתית וערבות הדדית, עד אשר מדינת ישראל תצא מהמשבר ותשוב לאיתנות כלכלית."

צילום: דוברות הכנסת – עדינה ולמן

אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: