נחתם הסכם בין משרד האוצר לבין בתי החולים הציבוריים

בתום סדרת פגישות ודיונים בהשתתפות שר האוצר ישראל כ״ץ וסגן שר האוצר יצחק כהן יחד עם שבעת מנהלי בתי החולים הציבוריים וגורמי המקצוע במשרד האוצר, הושג הסכם שייתן מענה לבתי החולים ויאפשר להם לתפקד באופן מלא במתן טיפול לחולים. ההסכם יקנה להם ודאות תקציבית, תוך הבטחת תשלומי שכר לעובדים ותשלומים לספקים לכל שנת 2021.

משרד האוצר יקצה לבתי החולים 630 מליון ש״ח, עד חודש יוני 2021.


ככל שתקופת הקורונה תימשך מעבר ליוני 2021, ימשך סיוע הקורונה הייעודי לבתי החולים בהיקף של 55 מליון ש״ח בכל חודש.

כמו כן, תוקם ועדה ציבורית שתבחן את צרכי בתי החולים ואת הצורך לשדרג ולהחיל שוויון בין כלל בתי החולים בישראל.

שר האוצר ישראל כ״ץ: ״אני מברך על ההסכם שנחתם היום, שיאפשר לבתי החולים הציבוריים לשוב ולהפנות את כל משאביהם ותשומת לבם לעבודת הקודש שלהם, ולטיפול בחולים שזקוקים להם יום יום, וביתר שאת בתקופת הקורונה. אוסיף ללוות מקרוב את יישום וביצוע ההסכם, עד אשר ימומשו כל ההתחייבויות כלפיהם. אני מודה לסגן שר האוצר איציק כהן ולגורמי המקצוע באוצר שעמלו על הסכם זה לילות כימים״.

מנהלי בתי החולים: "אנו מודים לשר כ״ץ ולסגן השר כהן על הנחישות והמנהיגות שהפגינו כשנרתמו למען בתי החולים הציבוריים. אנו משוכנעים שגם בעתיד ימשיכו וייסייעו ככל יכולתם על מנת להביא לשיוויון בין כלל בתי החולים בארץ".


אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: