מליאת הכנסת אישרה סופית: נתב"ג והמעברים היבשתיים יסגרו

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 6), התשפ"א-2021. בקריאה שלישית תמכו בהצעה 5 חברי כנסת ללא מתנגדים

על פי ההצעה יוחמרו תנאי הכניסה לישראל, הנוסעים ואנשי הצוות יחויבו בהצגת בדיקת קורונה שלילית טרם עלייתם למטוס גם בישראל. כמו כן, תוסמך הממשלה למנוע כניסה ארצה של אזרחים חולי קורונה למעט נסיבות מיוחדות ובאישור מנכ"ל משרד הבריאות. הממשלה תוסמך להתקין תקנות שיחייבו ביצוע והצגת בדיקות קורונה בכניסה לישראל גם במעברים היבשתיים.


תתאפשר יציאה מהארץ למי שיוצא מישראל למקום מגורים קבוע אף אם הוא מקום חדש; מי שיש לו שני בתים קבועים בארץ ובחו"ל לא יוכל לדלג ביניהם; מי שהתקבל לגביו ממצא חיובי לא יהיה רשאי להיכנס לישראל אלא לפי אישור שקיבל ממנכ"ל משרד הבריאות בנסיבות מיוחדות.

התקנות שיגבילו את הכניסה והיציאה יהיו בתוקף לתקופה שלא תעלה על 14 ימים; התקנות הנוגעות לחיוב בדיקות קורונה יהיו בתוקף ל-28 ימים.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: " מדינת ישראל מתמודדת כיום עם גל תחלואה שלישי, החמור ביותר שהיה מתחילת המגפה. בגל הנוכחי מספר החולים המאומתים הגיע לשיא של מעל 000,10 חולים מאומתים ליום )מעל 300,8 חולים מאומתים ליום בממוצע שבועי(. קיימים עומס אדיר בקופות החולים ובבתי החולים ושיאי תחלואה קשה שלא נראו כמותם, וזאת במקביל למבצע החיסונים האינטנסיבי.

כבר בתחילת ההתמודדות עם נגיף הקורונה עלה הצורך בהטלת המגבלות על חוזרים לישראל מחו"ל בשל התחלואה מחוץ לישראל וכדי למנוע התפשטות של הנגיף בישראל והחמרה של רמת התחלואה במדינה כתוצאה מחזרתם של חולי קורונה מחו"ל. בתקופה האחרונה הצטרפו לחששות אלה חששות מווריאנטים (מוטציות) של הנגיף.

לעמדת גורמי המקצוע במשרד הבריאות, כאשר מדובר בווריאנט, מספיקה חדירה של מקרה אחד לישראל כדי ליצור התפרצות, התפשטות ובהמשך נזק בריאותי מהותי לאוכלוסיית ישראל. כניסה לישראל של וריאנט העלול לגרום לעמידות בפני החיסון יוצרת חשש משמעותי להחמרה בהתפשטות הנגיף ובתחלואה ממנו בישראל וכמו כן שלילת האפקטיביות של החיסונים לבלימתה. וריאנט של הנגיף עלול אף לאיים בהדבקה חוזרת בקרב מחלימים. זו סכנה ממשית לעלייה בתחלואה ובתמותה וסכנה ממשית לבריאות הציבור בישראל, ויש לנקוט צעדים מהירים כדי לבלום אותה. מאחר שהזיהוי של וריאנט במדינה מגיע באיחור, לאחר שכבר הייתה הדבקה בתוך המדינה, חשוב לנקוט פעולות מניעה שימנעו אפשרות כניסה של אותם וריאנטים למדינה."


(צילום ארכיון: דוברות הכנסת – שמוליק גרוסמן)


אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: