שירות התעסוקה: 163,104 מובטלים מאז תחילת הסגר – 2,865 בסוף השבוע

שירות התעסוקה מדווח כי במהלך סוף השבוע נרשמו 2,865 דורשי עבודה חדשים, כאשר מאז יום ראשון, 27.12.2020 היום בו החל הסגר, נרשמו בסך הכל 163,104 דורשי עבודה חדשים, ומתוכם 103,178 נרשמו מאז הודק הסגר המהווים 63.3% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר השלישי.

יצוין, כי 129,138 מהם הוצאו לחל"ת, ושיעורם מכלל דורשי העבודה החדשים עומד על כ- 79.2% בעוד 33,966 מהם פוטרו או התפטרו ושיעורם עומד על 20.8% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר. רק בסוף השבוע האחרון פוטרו או התפטרו 1,223 דורשי עבודה, המהווים 42.7% מהנרשמים מאז יום חמישי.


שתי קבוצות משלחי היד הדומיננטיות בקרב הנרשמים הם עובדי ההוראה, החינוך וההדרכה ועובדי המכירות והשירות, המהוות יחד 41.5% (26.4% לעובדי ההוראה, החינוך וההדרכה ו 15.1% לעובדי המכירות והשירותים) מכלל נרשמי הסגר השלישי. עד להידוק הסגר, היוו עובדי המכירות והשירותים 28.4% מכלל הנרשמים בעוד שבקרב דורשי העבודה שנרשמו מאז הודק הסגר מהווים 7.4%. לעומתם, עובדי ההוראה, החינוך וההדרכה שהיוו 5.1% מהנרשמים עד להידוק הסגר, מהווים 38.8% מהנרשמים מאז הודק הסגר.

יש לשים לב, שבעוד 93% מנרשמי הסגר מענפי ההוראה, החינוך וההדרכה הפכו לדורשי עבודה מאז הודק הסגר, בקרב הנרשמים מענפי המכירות והשירותים רק 30.9% מהם הפכו לדורשי עבודה מאז הודק הסגר. סך הכל, מאז תחילת הסגר השלישי נרשמו 43,059 עובדי הוראה, חינוך והדרכה ו 24,629 עובדי מכירות ושירותים.


אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: