שירות התעסוקה: מתחילת הסגר נרשמו 129,747 מובטלים – 6,399 בסוף השבוע האחרון

הבוקר (ראשון) מדווח שירות התעסוקה כי מאז יום חמישי נרשמו 6,399 דורשי עבודה חדשים, כאשר מאז יום ראשון, 27.12.2020 היום בו החל הסגר, נרשמו בסך הכל 129,747 דורשי עבודה חדשים, ומתוכם 68,821 נרשמו מאז הודק הסגר המהווים 53.8% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר השלישי.

יצוין, כי 106,752 מהם הוצאו לחל"ת, ושיעורם מכלל דורשי העבודה החדשים עומד על כ- 82.2% בעוד 22,995 מהם פוטרו או התפטרו ושיעורם עומד על 17.8% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר.כמו כן, יצוין כי עובדי ענף ההוראה, החינוך וההדרכה מהווים לקבוצה העיקרית בקרב דורשי העבודה החדשים מאז תחילת הסגר. ערב הידוק הסגר עמד שיעורם בקרב הנרשמים מאז תחילת הסגר על 5.1% בלבד, אלא שנוכח סגירת מערכת החינוך עלה שיעורם משמעותית ועומד הבוקר על 26.2% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר.

יוער, כי מאז ה 27/12 נרשמו 33,994 עובדי הוראה, חינוך והדרכה כדורשי עבודה, 30,938 מתוכם נרשמו מאז הודק הסגר, קרי 91% מהם הפכו לדורשי עבודה מאז נסגרה מערכת החינוך.


אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: