אושר בקריאה ראשונה: הארכת פטור ממס על העסקת עובדים זרים בחקלאות בשנתיים נוספות

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון מס' 18 והוראת שעה), התשע"ו-2016 (תיקון), התשפ"א-2021. מדובר בהצעה ממשלתית אליה הוצמדה הצעה פרטית של חברי הכנסת אופיר כץ וקטי שטרית.

סעיף 45 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003, קובע כי מעסיק חייב בתשלום היטל על העסקת עובד זר בשיעור של 20% מסך כל ההכנסה ששילם לעובד הזר בשנת מס מסוימת, אך אם העובד הזר מועסק לפי היתר להעסקת עובד זר בענף החקלאות, יעמוד שיעור ההיטל על 10%. בשנת 2016, נקבע בהוראת שעה פטור מלא מהיטל בענף החקלאות מיום 01/01/2016 ועד יום 31/12/2020. מוצע להאריך את הוראת השעה אשר מעניקה פטור מתשלום היטל בענף החקלאות לשנתיים נוספות, עד יום 31/12/2022.בדברי ההסבר נכתב: "השפעות נגיף הקורונה הוכיחו את המשמעות הרבה של ביטחון תזונתי לאומי שאינו מבוסס יבוא, ואת הצורך לתמוך בחקלאי ישראל ולשמור את ענף החקלאות עצמאי ויצרני. המגפה הכתה בענף החקלאות בעודו מתמודד עם קשיים רבים, וגרמה למחסור בידיים עובדות בענף. מניעת כניסת העובדים הזרים לארץ, יחד עם ביקוש מקומי נמוך לעבודה בחקלאות, הביאו את הענף למשבר.

הטלת מס מעסיקים על עובדים זרים בחקלאות מטרתה עידוד עבודה מקומית בתחום. כפי שנכתב לעיל, גם לאחר השפעת נגיף הקורונה על שוק התעסוקה, לא פנו הישראלים לעבודה בתחום ולפיכך הטלת המס לא תשרת כל תכלית ציבורית (כמצופה מכל חוק).

לאור כל אלו, מוצע להאריך את תיקון החוק הקובע מס מעסיקים בשיעור 0% על עובדים זרים בחקלאות לחמש שנים נוספות, עד ליום י"א בטבת התשפ"ו (31 בדצמבר 2025), וזאת על מנת לאפשר לענף להתאושש ולצמוח."

16 תמכו ללא מתנגדים וההצעות יועברו לוועדת הכספים.

(צילום: דוברות הכנסת, דני שם טוב)
אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: