‏ועדת גולדברג אישרה את מינוי קובי שבתאי למפכ״ל המשטרה

הוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים, בראשות השופט (בדימוס) אליעזר גולדברג, דנה בעניין מינויו של ניצב יעקב שבתאי לתפקיד המפקח הכללי של משטרת ישראל. החלטת הוועדה שהתקבלה ברוב קולות היא כי אין פגם בטוהר המידות של המועמד, ולא בטוהר המידות שבשיקולי השר לביטחון הפנים למנותו. החלטה זו הועברה לידיעת השר לביטחון הפנים.

כמו כן, הוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים, בראשות השופט (בדימוס) אליעזר גולדברג, דנה בעניין מינויה של גונדר קטי פרי לתפקיד נציבת שירות בתי הסוהר, והגיעה להחלטה כי אין פגם בטוהר המידות של המועמדת, ולא בטוהר המידות שבשיקולי השר לביטחון הפנים למנותה. החלטה זו התקבלה פה אחד והועברה לידיעת השר לביטחון הפנים.

השר לביטחון הפנים אמיר אוחנה: "אני שמח שגם הוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים מצאה את מועמדיי, ניצב קובי שבתאי לתפקיד המפקח הכללי של משטרת ישראל וגונדר קטי פרי לתפקיד נציבת בתי הסוהר, כראויים לראשות הארגונים הביטחוניים החשובים.

אביא באופן מיידי הצעת מחליטים לאישורה של הממשלה בדבר המינויים ואני מצפה מכלל חברי הממשלה לאשרם ללא דיחוי.

לפתחו של המפכ"ל המיועד מונחות בעיות בוערות, קשות ודחופות לטיפול".

אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: