ועדת החוקה אישרה פה אחד את הוראת השעה לניהול הבחירות לכנסת ה-24 בזמן קורונה

ועדת החוקה אישרה פה אחד לקריאה שנייה ושלישית את הוראת השעה לניהול הבחירות לכנסת ה-24 בזמן קורונה.

הצעת החוק אושרה לאחר דיון מרתוני ולאחר שחברי הוועדה משכו את כל ההסתייגויות והיא צפויה להגיע עוד הלילה למליאת הכנסת.


מ"מ יו"ר הוועדה ח"כ מיכאל מלכיאלי (ש"ס): "נביא היום בעזרת השם את הצעת החוק למליאה לאחר שבשל הרצון הטוב לקדם את ההצעה הסירו כל חברי הוועדה את הסתייגויותיהם למעט הסתייגות אחת שעוברת בהסכמה בנוגע לעובדים הזרים.

יו"ר הוועדה ח"כ יעקב אשר (יהדות התורה) הודה למ"מ היו"ר מלכיאלי על המאמצים הגדולים ואמר כי "חשוב שוועדת הבחירות תוכל להיות מוכנה בזמן. היה דיון מעמיק וטוב עם תיקונים חשובים".

לפי הצעת החוק ייוחדו קלפיות ייעודיות לבוחרים אשר נדרשים לחובת בידוד, וקלפיות נפרדות לחולים. בוחר שחייב בבידוד יוכל לצאת ממקום הבידוד לצורך ההצבעה בלבד, וזאת על פי תנאים שייקבעו על ידי יו"ר הוועדה המרכזית בהתייעצות עם סגניו ועם מנכ"ל משרד הבריאות לרבות לעניין אופן ההגעה של המבודדים והחולים לקלפי; בכל עירייה או מועצה מקומית או אזורית שרשומים בה בעלי זכות בחירה תמוקם לפחות קלפי אחת לחולים וקלפי אחת לחייבים בבידוד שאינם חולים; לגבי כלל הקלפיות, יו"ר ועדת הבחירות, בהתייעצות עם סגניו ומנכ"ל משרד הבריאות, יקבע את ההוראות שיחולו על כלל הקלפיות ועל הבוחרים שיבואו להצביע כגון הגבלות התקהלות, תפוסה מירבית, שמירה על היגיינה, תשאול בכניסה ועוד.

במקרה שיוטל סגר לפי חוק הקורונה הגדול, ניתן יהיה לצאת ממקום המגורים לצורך ההצבעה לבחירות לכנסת ולרשות מקומית; בדומה, בוחרים באזור מוגבל יוכלו להגיע לקלפי שבתוך האזור.

יו"ר הוועדה המרכזית וסגניו יוכלו להורות על הצבעה במעטפות כפולות במקרה של זיהום קלפי בנגיף הקורונה; ועדת הקלפי תציין לצד שמו של הבוחר את שעת הצבעתו לצורך חקירה אפידמיולוגית או חקירה פלילית של טוהר בחירות.


לראשונה יוצבו קלפיות מיוחדות בבתי אבות ובבתי דיור מוגן בהם יותר מ-30 דיירים; מתחת למספר דיירים זה פתיחת הקלפי תהיה לשיקול יו"ר ועדת הבחירות בהסכמת סגניו; תתווסף הוראה האוסרת הזזה של קלפיות בתוך בתי אבות או ביניהם וכך גם לגבי קלפיות למבודדי קורונה.

גיל חבר ועדת הקלפי יעלה ל-17 וגיל מזכיר הקלפי ל-21; לבקשת יו"ר הוועדה ח"כ יעקב אשר נקבעו דיני עבודה מיוחדים לעובדי המפלגות וועדת הבחירות ביום הבחירות בלבד.

סיעה שלקחה הלוואות באחת משלוש הכנסות האחרונות- ההלוואות לא ינוכו מהמקדמה שהיא זכאית לה לשם מימון הוצאות הבחירות והחזר ההלוואות יידחה לחודש לאחר כינונה של הכנסת ה-24 ויימשך עד תום ארבע שנים וארבעה חודשים מכינוסה של הכנסת ה-24; סיעות שלא קיבלו הלוואה או שלא קיבלו את מלוא סכום ההלוואה יוכלו לקבל עד 80% מסכום ההלוואה שהיו זכאיות לקבל לפני אישורו של החוק; ניתן יהיה לפנות להלוואה חדשה בתוך 10 ימים מכניסת החוק לתוקף.

לאור ההסכמות, הוועדה אישרה את הסתייגותו של ח"כ עודד פורר (ישראל ביתנו), המרחיבה את ההוראה שחלה בבחירות לכנסת ה-23 על עובדים זרים בתחום הסיעוד, לעובדים זרים בענפים נוספים (הסעדה, מלונאות, תעשייה, בניין וחקלאות), ולפיה עובדים אלו לא יהיו זכאים לתשלום מיוחד ביום הבחירות וככל שיעבדו ישולם להם שכרם הרגיל.

תמכו בחוק: מ"מ יו"ר הוועדה ח"כ מיכאל מלכיאלי (ש"ס) והח"כים שלמה קרעי (הליכוד), אליהו ברוכי (יהדות התורה), יואב סגלוביץ', עידן רול (יש עתיד- תל"ם), אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת), עודד פורר (ישראל ביתנו), מתן כהנא (ימינה), ניצן הורוביץ (מרצ).

(קרדיט: דוברות הכנסת, דני שם טוב)


אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: