‏הפרקליטות: "טענות נתניהו בנוגע לבקשת החסינות – משוללות כל יסוד"

פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה היום לביהמ"ש המחוזי בירושלים תגובה לטענות המקדמיות של הנאשמים 3-1 בתיקי האלפים.

בפתח תגובתה התביעה התייחסה לטענות נאשם 1, רה"מ בנימין נתניהו, לפיהן נפלו פגמים בהליך החסינות בעניינו ובשל כך הוויתור שלו על החסינות אינו כדין, וממילא בטל.


בתגובה נאמר כי על פי התשתית המשפטית ומסכת העובדות לא נפל כל פגם בהליכי הגשת כתב האישום. במיוחד ברור כי טענת הנאשם 1, מר נתניהו, בדבר פגיעה בהליך החסינות בעניינו משוללת יסוד, משהוא עצמו משך את בקשת החסינות פחות מחודש לאחר הגשתה, ובכך תם הליך בקשת החסינות. לא ניתן הסבר מדוע טענות נאשם 1 מועלות רק כעת, בחלוף קרוב לשנה ממועד הוויתור המודע והמושכל עליה.

גם טענת נאשם 1 לחסינות מהותית באישום השני – משוללת כל יסוד. מעשי נאשם 1 לא היוו "גלישה" מן המחויב בתוקף תפקידו הפרלמנטרי אל עבר "האסור", אלא מדובר בשיח מפורט ומתוכנן סביב הצעת שוחד של נאשם 4, מר מוזס, ורצונו של נאשם 1, מר נתניהו, לנצלה לשם טובות הנאה אישיות.

לעניין טענות נאשם 1, מר נתניהו, על מהלכי חקירה "פסולים ואלימים" – התביעה מבהירה כי לאחר שמיעת הראיות תתברר לבית המשפט התמונה העובדתית המשקפת את האמת. זאת, להבדיל מהתמונה המוטה והמעוותת המוצגת כעת על ידי הנאשם 1, תוך הצגה מגמתית של חלקי ראיות הבאים לבסס לכאורה נרטיב של חקירה נפסדת.

בתגובה הודגש כי חקירה, מעצם טבעה, היא אירוע מכביד ביותר על חשודים ועדים, ויש בה כדי לייצר לחץ וקושי משמעותי אצל הנחקר, אך המציאות שונה בתכלית מזו שניסה לייצר נאשם 1: קטעי הראיות שהובאו על ידו אינם מייצגים את מהלכם הכולל של הדברים, ולעיתים הוצאו ממש מהקשרם, והחקירה בכללותה התנהלה באופן הגון ושגרתי, תוך מאמץ לברר את האמת.

לעניין טענות הנאשם 1, מר נתניהו, לאכיפה בררנית פסולה – כלל אין מקום להשוות בין עניינו לזה של מנכ"ל וואלה, אילן ישועה, שאינו עובד ציבור ופעל כזרוע מבצעת של הנחיות נאשמים 3-2, שאול ואיריס אלוביץ', אך לא יזם אותן. כמו כן, עם הגעתו של ישועה למסירת עדות, בשלבים מוקדמים ביותר של החקירה, הוא מסר מרצונו מידע מלא על מעורבתו בפרשה והמציא ראיות לגורמי החקירה שתמכו בגרסתו.


באשר לטענת נאשמת 3, גב' איריס אלוביץ', לאכיפה בררנית ביחס לגב' שרה נתניהו – נמצא שוני מהותי בסוג העבירה (מתן שוחד מול לקיחת שוחד) ובמסד הראייתי המיוחס לכל אחת מהן. אף שהראיות מלמדות על מעורבות רבה של גב' נתניהו בדרישות הסיקור שהופנו ל"וואלה", אין די ראיות להוכיח הייתה מודעת לכך שהטיית הסיקור ניתנה בעד פעולותיו השלטוניות של נאשם 1.

מסביבתו של ראש הממשלה: "במקום לקחת אחריות על איום עדים בסחיטה ואיומים, זיוף והסתרה של תמלילים, הדלפות פליליות, השתקת עדים, התעלמות מראיות מזכות ופעולות פליליות רבות נוספות שבוצעו וזיהמו את ההליך נגד ראש הממשלה, הפרקליטות מתפרקת מכל אחריות תוך שהיא מעוותת את המציאות.

כל התעלולים המשפטיים של הפרקליטות לא יכולים להסתיר את העובדה שלא הייתה שום עבירה אלא הומצאה עבירה במיוחד עבור ראש הממשלה נתניהו."


תגובות לכתבה:

  1. יג

    ממה אתם מפחדים

  2. יג

    הפרקליטות מה לעשות לא מאמינים לכם

להגיב על יג לבטל