‏קבינט הקורונה אישר: יוגדל מספר הנוסעים באוטובוסים

קבינט הקורונה אישר פה אחד בדקות אלו, את תקנות התחבורה העדכניות, בהתאם לעמדות המקצועיות של משרדי התחבורה, הבריאות והמל״ל להגדלת אחוזי התפוסה באוטובוסים ל-75% וזאת כדי לתת מענה לאיזון בין הביקושים לשירותי התחבורה הציבורית לבין שמירה על בריאות הציבור.

התקנות ייכנסו לתוקף תוך יממה ויובאו לאישור וועדת הכלכלה של הכנסת.


אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: