‏פורסמו שמות כל המועמדים לתפקיד פרקליט המדינה

ועדת האיתור למועמדים למשרת פרקליט/ת המדינה, התכנסה היום לישיבתה הראשונה בלשכת היועץ המשפטי לממשלה בירושלים.

הוועדה פועלת בהתאם לסעיף 21 לחוק שירות המדינה, החלטת ממשלה 1585 משנת 2004 והחלטת ממשלה 2077 משנת 2007, ואלה חבריה:
1. היועץ המשפטי לממשלה, ד״ר אביחי מנדלבליט – יו״ר
2. נציב שירות המדינה, פרופ׳ דניאל הרשקוביץ
3. מ״מ מנכ״ל משרד המשפטים, עו״ד סיגל יעקבי
4. עו״ד מקרב הציבור, רחל תורן
5. נציג האקדמיה, פרופ׳ אורן גזל אייל


עפ"י החלטות הממשלה כאמור, מועמד לתפקיד צריך להיות כשיר להתמנות לשופט של בית המשפט העליון (לפי הכללים הקבועים בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984).

כמו-כן "על המועמד להיות בעל יושר אישי ואינטלקטואלי, ובעל רמה מקצועית גבוהה ביותר ובקיאות בתחומי דיני העונשין ובתחומי המשפט החוקתי והמינהלי, וכן בעל תכונות אישיות של מנהיגות משפטית ושל יכולת ארגון של המערכת עליה הוא מופקד".

כקבוע בהחלטת הממשלה, החלטות ועדת האיתור מתקבלות ברוב של ארבעה חברים, וכהונת פרקליט המדינה נקצבה לשש שנים.

הדיון היום הוקדש לקביעת סדרי עבודת הוועדה, ובתוך כך קביעת התבחינים הרלבנטיים להערכת המועמדים השונים אשר הגישו את מועמדותם לנציבות שירות המדינה.
לאחר שנקבעו התבחינים האמורים– נחשפה רשימת המועמדים בפני חברי הוועדה.
בתום הדיון הראשון, החליטה הוועדה לזמן לראיון את כל מי שהגישו מועמדות ונמצאו כעומדים בתנאי הסף.

הוועדה החליטה לפרסם את רשימת המועמדים, ואלו הם(לפי סדר א-ב):


1. השופטת אגמון-גונן מיכל
2. עו"ד איסמן עמית
3. עו"ד בסרגליק אייל
4. עו"ד ברטל עופר
5. עו"ד גוטליב טלי (בכפוף להשלמת מסמכים)
6. השופט לוי ירון
7. עו"ד לירן-שקד רונית
8. עו"ד למברגר שלמה
9. עו"ד סעדה משה
10. עו"ד פוקסברומר אלי
11. עו"ד תותחני יעל


אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: