היועמ"ש לבג"ץ: אין הצדקה לאי מינוי מנכ"ל למשרד המשפטים – יש להוציא צו לממשלה לדון בכך

היועץ המשפטי לממשלה הגיש בקשה לבג"ץ במסגרת העתירה בעניין מינוי מנכ"ל למשרד המשפטים.

בהודעה נאמר כי בנסיבות שנוצרו, ומשלא הוצג כל נימוק קונקרטי לאי קביעתו של מועד להעלאת הצעת-ההחלטה למינוי לדיון בממשלה, היועץ המשפטי לממשלה סבור שאין מנוס מהוצאת צו על-תנאי כמבוקש בעתירה.

היועמ"ש שב על עמדתו העקרונית שנמסרה בהליך אחר, ולפיה הסכמות קואליציוניות – כמו גם מחלוקות קואליציוניות – אינן יכולות לגבור על חובת הממשלה והגורמים המוסמכים לפעול לאיוש משרות בכירות במינויי קבע.

ההודעה הוגשה באמצעות מנהל מחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה, עו"ד ענר הלמן, ועו"ד יונתן ברמן ממחלקתו.

אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: