‏משרד החינוך: בתי הספר יוכלו לקיים פעילות חינוכית בשטח פתוח עד תשעה תלמידים

משרד החינוך ומשרד הבריאות שינו את התקנות האוסרות על קיומן של פעילויות חינוכיות בשטח פתוח. לאור זאת, יוכלו בתי הספר לקיים את הפעילויות הללו במרחבים הפתוחים במגבלות הבאות:

▪️הפעילות תתקיים בקבוצה של 9 תלמידים לכל היותר.

▪️הפעילות תהיה בקבוצות קבועות עם אנשי צוות קבועים, בלא תחלופה של אנשי הצוות או של ילדים בין הקבוצות, למעט תחלופה של אנשי הצוות הקבועים בין 3 קבוצות קבועות לכל היותר.

▪️המשתתפים יהיו עם מסכות בכל עת, פרט לזמן האכילה והשתייה והפעילות הספורטיבית.

▪️התלמידים ואיש הצוות יאכלו את ארוחותיהם בנפרד.

▪️יישמר מרחק של שני מטרים בין משתתף אחד לאחר בכל עת, והפעילות לא תכלול מגע בין המשתתפים.

▪️המרחק בין קבוצה אחת לשנייה לא יפחת מ-100 מטרים.

▪️תלמיד או עובד הוראה שהיו "במגע הדוק עם חולה קורונה" לא ישתתפו בפעילות. הם יחוייבו בבידוד לפי צו בידוד בית. כמו כן, תלמידים שחזרו ממדינה שהחוזרים ממנה מחויבים בבידוד, לפי צו בידוד בית בתקופה זו לא ישתתפו בפעילות.

התקנות יובאו לאישור הממשלה ביום ראשון ה- 25.10, והן תצאנה בכפוף לאישור התקנות על ידה. הנחיות מסודרות בנושא יופצו למוסדות החינוך.

יו"ר המועצות האזוריות וראש מועצת מרחבים, שי חג'ג', מברך על ההחלטה: "לימודים במרחב פתוח ובקבוצות קטנות אינם מסכנים את התלמידים ואת צוותי החינוך ועומדים במגבלות שקבעה הממשלה.״

עם זאת, שי חג'ג' קורא לממשלה לאשר לימודים גם במבנים ביישובים ושבהם יהיה אפשר לשמור על ריחוק חברתי. ״גם את זה הצענו במתווה שהגשנו ואין כל סיבה שלא לאשר את הלימודים במתכונת זו. ביישובי המועצות כבר הוכשרו מבנים לקליטת תלמידים. זה יסייע מאוד להתמודדות בני הנוער עם המצב.״

(בתמונה: מבנה בקיבוץ ניר עם במועצה האזורית שער הנגב, שמוכן לקליטת תלמידים ללמידה בקפסולות.)

אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: