נתוני התחלואה במערכת החינוך: ב-94% מגני הילדים וב-53% מבתי הספר היסודיים אין חולי קורונה

משרד החינוך מפרסם את התפלגות מספר החולים במוסדות החינוך על פי שלבי הגיל: גן, יסודי ועל יסודי נכון להיום (ג') ה- 13/10/20. הנתונים מצביעים, כי ברוב מכריע של מוסדות החינוך (גנים ובתי ספר) נמצאה תחלואה נמוכה כאשר ברובם לא נמצאה כלל תחלואה.

גני הילדים – ברוב מכריע שלהם 94% (שהם 18,698 גנים) נמצא עם אפס חולים. לאחריו שיעור הולך ויורד של תחלואה.

בתי הספר היסודיים – מחציתם כ- 53% ( 1,572 בתי ספר) נמצאו עם אפס חולים.

בבתי הספר העל יסודיים – קרוב ל- 45% מבתי הספר הללו (968 בתי ספר) נמצאו עם אפס חולים.


אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: