מנהיגי החרדים הליטאים במכתב: להתפלל ככל האפשר בחצרות, לא להתארח בסוכות ולהקפיד על מסכה

‏מנהיגי החרדים הליטאים הגר"ח קניבסקי שליט"א ורבינו מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א במכתב לציבור: להתפלל ככל האפשר בחצרות, לא להתארח בסוכות ולהקפיד על מסכה.

לשון המכתב:


בס"ד, אור ליום ה' י"ג תשרי תשפ"א
דעת רבותינו רשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א רבינו מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א.

א. גבאי בתי הכנסת יראו לדאוג בימים אלו, לאפשרויות של מניני תפילה ככל האפשר במרחב הפתוח שבחצרות בית הכנסת וכו' וכל היכולים לסייע בזה בשאר מקומות שכרם גדול.

ב. במהלך כל ימי החג הבעל"ט אין להתארח לסעודות וכדו', ובעלי סיכון ובכללם המבוגרים שיחיו לאוי"ט ישמרו מאוד דשכיח היזקא אצלם.

ג. אחד מהדברים שמאוד שומרים מפני הדבקה כשנמצאים בין אנשים הוא חבישת מסיכות ותועלתם מרובה מאוד ואין להקל בזה.

ד. ממצות היום של חג הסוכות הוא השמחה ויש לכל אחד ואחד להרבות שמחה בחג ויש לעשות לכך פעולות שישמח גם את בני ביתו והילדים ולהשרות אוירה נעימה בבית.


ה. בעת צרה היא ליעקב ואחר ששומרים כל כללי ההשתדלות, החובה להאמין ולבטוח בהשי"ת שהוא המנהיג ומשגיח, ואין אדם שיפגע בו הנגיף אם לא יכריזו מלמעלה, וננצל את ימי חג האסיף הבעל"ט, לחיזוק האמונה.

ו. עיקר העיקרים, תורה מגנא ומצלא ועלינו להתחזק בלימוד התורה, ובכח התורה ננצל מכל מחלה.


אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: