תגובות

‏הזכאות למענקים תגדל, דמי אבטלה לא יופחתו: אושרה הרחבת רשת הסיוע הכלכלי

הממשלה אישרה את התוכנית של ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר כ״ץ להרחבת רשת הביטחון הכלכלית:

הרחבת התכנית תאפשר סיוע כלכלי מיידי לעסקים ולשכירים שצפויים להיפגע במהלך הסגר הנוכחי. העלות הכוללת של הצעדים וכן הרחבת המענה לעסקים, שכירים ועצמאים בהתאם לתכניות הקיימות, מוערכת ב- 10.5 מיליארד ש״ח. כמו כן, הסמיכה הממשלה את שר האוצר להפיץ תזכיר חוק בדבר הפחתה בשכר חברי הכנסת, השרים, ראש הממשלה, והרחבה לנושאי משרה נוספים ששכרם גבוה משכר חברי הכנסת ב-10%.


הממשלה אישרה פה אחד את הרחבת התכנית, אותה הציגו ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר ישראל כ"ץ ערב ראש השנה. ההרחבה כוללת שורת מהלכים לצמצום הפגיעה במשק במהלך תקופת הסגר והעמקת המענה הכלכלי לעסקים, ביניהם הורדת רף הפגיעה בעסק לקבלת מענק הוצאות קבועות ל-25%, מתן מקדמות על חשבון מענק הוצאות קבועות, תכנית שימור עובדים מקיפה ודחיית ההפחתה בדמי האבטלה.

סיוע לעסקים:

הרחבת מענק ההוצאות הקבועות– במהלך החודשים ספטמבר-אוקטובר יוענק מענק הסיוע החל מפגיעה בגובה 25% במחזור העסקאות של בעל העסק ביחס לתקופה המקבילה טרום התפרצות הנגיף. כמו כן, אושרה הרחבת ההקלה, במידת הצורך, גם בחודשים נובמבר-דצמבר, בהתאם לתנאים שנקבעו.

מתן מקדמות- העברת מקדמה מיידית על חשבון מענק ספטמבר אוקטובר, בגובה 50% ממענק ההוצאות הקבועות לעסקים הצפויים להיפגע מהסגר. גובה המקדמה יתבסס על סכום המענק ששולם בפעימות קודמות (בחודשים מרץ-אפריל, או מאי-יוני לפי בחירת בעל העסק). סכום המקדמה יופחת בהמשך מסכום הזכאות הסופי שיקבע לחודשים ספטמבר ואוקטובר. את הבקשות למקדמה ניתן יהיה להגיש במהלך חודש אוקטובר 2020 בלבד.

הגמשת הזכאות למענק עידוד תעסוקה- על מנת לאפשר למעסיקים שקלטו עובדים אך נאלצו להוציאם לחל"ת בחודש ספטמבר שכן הופסקה פעילותו של בית העסק, נקבע כי לא ינוכו ממצבת העובדים שנבחנת לצורך חישוב המענק, העובדים שהוצאו לחל"ת ובתנאי שעבדו בחודש ספטמבר 15 ימים לפחות. כמו כן, רף השכר בגינו עובד ייחשב כמזכה למענק הורד ל-2,500 ש״ח.


מענק שימור עובדים- במטרה לסייע לעסקים שפעילותם העסקית נפגעה כתוצאה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה, הוחלט להעניק מענק חד-פעמי בעד המשך העסקתם של עובדים בחודשים ספטמבר ואוקטובר. עוסק יהיה זכאי למענק אם מחזור לא עולה על 400 מלש"ח ומחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות ירד ב-25% ומעלה מהתקופה אשתקד. עוסק כאמור יהיה זכאי למענק בסכום השווה למכפלה של 5,000 ש״ח במספר העובדים המזכים, כאשר מספר העובדים המזכים תלוי במידת הפגיעה של העסק, ככל שהעסק נפגע יותר- מידת זכאותו עולה. המענק ישולם דרך משרד הכלכלה.

הרחבת הסיוע בארנונה– פטור מלא מתשלום הארנונה, במימון המדינה, יתאפשר כבר מירידה של 25% במחזורי העסקאות. זאת לחודשים ספטמבר-אוקטובר.

לצורך ייעול גביית חובות ממענקים ששולמו ביתר, מוצע לקבוע הוראת קיזוז לחוב הקיים מול יתרות זכות במערכי המס השונים בדומה להוראה מקבילה בחוק מענק לעידוד תעסוקה.

כמו כן, הוחלט על תקצוב תוכנית מענקים נוספת לעידוד מסחר מקוון ופעילות דיגיטלית עבור עסקים קטנים ובינוניים.

סיוע סוציאלי:

דחיית ההפחתה בדמי האבטלה- אושרה הדחייה במועד ממנו יחול מנגנון ההפחתה בדמי האבטלה, כך שרף הירידה ייבדק רק החל מה-16.10.20 וההפחתה תדחה בשלב זה.

לצורך מימון הצעדים האמורים, וכן הצפי בהרחבת אוכלוסיות הזכאים בשל ההגבלות שהוטלו בשלב זה, אושרה הגדלת ההוצאה הממשלתית בשנת 2020 ב- 2.5 מיליארד ש״ח לצורך התמודדות עם משבר הקורונה ובשנת 2021 ב-8 מיליארד ש״ח נוספים. הגידול לא יהיה חלק מחישוב מגבלת ההוצאה לשנים הבאות.

בנוסף, הסמיכה הממשלה את שר האוצר להפיץ תזכיר חוק בדבר הקפאת ההעלאה של שכר חברי הכנסת השרים וראש הממשלה כמו גם את הפחתת שכרם הנוכחי ב-10%. כמו כן, אושר להרחיב את תחולת הסדר ההפחתה גם על נושאי משרה נוספים ששכרם גבוה משכר חברי כנסת ולשלבה בתזכיר החוק שיופץ לעניין זה ויובא לאישור הממשלה.

ראש הממשלה נתניהו בפתח ישיבת הממשלה:
״הצגנו ביום חמישי תוכנית סיוע כלכלית נוספת לעסקים בישראל, לצד רשת הביטחון הכלכלית שתפעל עד חודש יוני 2021. הכרזנו על מענקים נוספים לשימור עובדים, הרחבת ההלוואות בערבות מדינה, הקדמת תשלומי המענקים וחלוקת מענקים עבור הוצאות קבועות גם לעסקים שנפגעו ב-25 אחוז ומעלה – ובכך הרחבנו את הזכאות. שר האוצר יביא היום את ההחלטות הללו ואחרות לממשלה, כולל את הפחתת שכר הבכירים בעשרה אחוז. כולנו חייבים לשאת בנטל, ואנחנו כשרים חייבים גם לעמוד יחד בשורה אחת מאחורי הצעדים שננקוט ואל מול המציאות שעוד תהיה קשה.״

שר האוצר ישראל כ"ץ: "היום אישרה הממשלה את התגבור וההרחבה של רשת הביטחון הכלכלית שאותה פרשנו, ואשר פועלת היטב ומסייעת לציבור. לאחר ההחלטה על הכרזת הסגר, החלטנו לתגבר ולהרחיב את רשת הביטחון הכלכלית בצעדים כלכלים נוספים. נמשיך להיות קשובים לקשיים ולהעמיד פתרונות מהירים שיתנו מענה מותאם לעסקים לשכירים ולעצמאים בעקבות המשבר.״


אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: