אושר סופית: לא ניתן יהיה לעקל כספים המיועדים לטיפול רפואי או מימון תרופות

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 66), התש"ף-2020, של ח"כ מיכאל מלכיאלי.

סעיף 50 לחוק ההוצאה לפועל התשכ"ז–1967 קובע כי למרות הכלל הבסיסי לפיו ניתן לעקל כל נכס של חייב לרבות זכות קיימת או עתידית, הנמצאת בידי צד שלישי, ישנם נכסים חריגים אשר אינם ניתנים לעיקול. מוצע להכליל בגדרם של חריגים אלה, שאינם ניתנים לעיקול, גם כספים המגיעים לחייב מכל אחד מאלה: סל שירותי הבריאות שאדם זכאי לו מכוח חוק בריאות ממלכתי, פוליסת ביטוח לתרופות שאינן כלולות בסל שירותי הבריאות, פוליסת ביטוח למימון השתלות או ניתוחים בחוץ לארץ ופוליסת ביטוח סיעודי.

בדברי ההסבר נכתב: "הדבר אשר זקוק לו החולה יותר מכל, לכל הפחות בחלק מן המקרים, נשכח מלב מבלי משים ולא זכה להגנת המחוקק והינו 'הביטוח הרפואי'. כיום, ניתן לעקל ביטוח רפואי, חייב שהוא חולה המבוטח בביטוח רפואי ונאלץ לעבור ניתוח טיפול או מימון תרופה, יכול למצוא את עצמו בפני שוקת שבורה, ללא שמירה על גופו וללא שמירה על כבודו, לא פעם עקב חוב זעום."

ח"כ מלכיאלי: זו הצעת חוק חברתית שעוזרת לאנשים המוחלשים ביותר שמצילה את הבריאות שלהם.

18 תמכו ללא מתנגדים.

(צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת)

אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: