דו"ח מיוחד של מרכז המחקר והמידע בכנסת: מאז פרוץ הקורונה בישראל, נוספו רק 20 מיטות לבתי החולים

לקראת דיון שמתקיים כרגע בוועדה לביקורת המדינה בנושא העומס בבתי החולים הכלליים בשל משבר הקורונה – חושף מרכז המחקר והמידע של הכנסת כי נתוני תפוסת מיטות האשפוז לקורונה בבתי החולים שפורסמו בימים האחרונים שגויים.

הנתונים נאספו לבקשתו של חה״כ עפר שלח יו״ר הוועדה ומהם עולה כי מינואר 2020 ליולי 2020 גדל מספר מיטות האשפוז הכללי בישראל מ-16,301 מיטות ל-16,321, כלומר נוספו רק 20 מיטות אשפוז כללי.


באשר לנתוני התפוסה באשפוז הכללי, מהשוואת הנתונים הקיימים עולה כי התפוסה במחצית הראשונה של שנת 2020 אינה גבוהה יותר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ובחלק מבתי החולים אף נמוכה יותר. במשרד הבריאות השיבו לפניית הממ"מ לגבי תפוסת מיטות הקורונה שמדובר בנתונים שגויים שלא ברור מה מקורם וכיצד חושבו.

הוועדה לענייני ביקורת המדינה מקיימת הבוקר (שני 11:00- 09:00) דיון בנושא "העומס בבתי החולים הכלליים בשל התחלואה בקורונה: דיון מעקב בנושא המחלקות הפנימיות, פתיחת מחלקות ויחידות בבתי החולים הכלליים".

לקראת הדיון פנה יו"ר הוועדה עפר שלח אל מרכז המחקר והמידע של הכנסת בבקשה ללמוד על תפוסת מיטות הקורונה בבתי החולים. מבדיקתה של שלי לוי, ראש צוות בכירה בממ"מ עולה כי הדיווחים שפורסמו בתקשורת ובמערכת BI של המשרד על תפוסה יומית גבוהה במחלקות קורונה כלל לא נכונים.

מהפרסומים עלה נכון ל-2 באוגוסט כי תפוסת מיטות הקורונה בהדסה עין כרם עומדת על 184%, באיכילוב על 122%, בשערי צדק על 112%, בשמיר (אסף הרופא) על 96% ובשיבא תל השומר על 92% – ואלה כאמור, כלל לא נכונים. הממ"מ ביקש להבין כיצד חושבו נתונים אלה וביקש לקבל את מספר מיטות הקורונה שעל בסיסם נעשה חישוב זה, במענה לכך השיבו במשרד הבריאות כי מדובר בנתונים שגויים שלא ברור מה מקורם וכיצד חושבו ולמשרד אין נתונים על מספר מיטות הקורונה הזמינות בבתי החולים, אלא רק על מספר המאושפזים.

לוי ציינה בדיווח לוועדה כי בהעדר נתונים על תפוסת מיטות קורונה ביקשו בממ"מ ממשרד הבריאות נתונים על מספר כלל מיטות האשפוז הכללי ושיעור התפוסה בכל אחד מבתי החולים בחודשים ינואר 2019 עד יוני 2020 (אין עדיין נתונים ליולי 2020). בקשה זו נבעה מההנחה שהאשפוז הכללי בבית החולים כולל בתוכו את כלל מיטת האשפוז, כולל האשפוז במחלקות הקורונה. מהנתונים עולה כי מינואר 2020 ליולי 2020 גדל מספר מיטות האשפוז הכללי בישראל מ-16,301 מיטות ל-16,321, כלומר נוספו 20 מיטות אשפוז כללי.


באשר לנתוני התפוסה ציינו כי נתוני יוני אינם מלאים באשר לכל בתי החולים, אולם מהשוואת הנתונים הקיימים עולה כי התפוסה במחצית הראשונה של שנת 2020 אינה גבוהה יותר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ובחלק מבתי החולים אף נמוכה יותר.

בהתייחס לנתוני המחלקות הפנימיות, כולל פנימית מוגבר ניתן לראות כי גם במקרה זה שיעורי התפוסה נמוכים או דומים לתקופה המקבילה אשתקד, כאשר יש לזכור כי נתונים אלה אינם כוללים את מחלקות הקורונה. שיעור התפוסה במחלקות הפנימיות ופנימית מוגבר ביוני 2020 עמד על 85% לעומת 93.3% ביוני 2019 (יש לציין כי לגבי יוני 2020 אין נתונים באשר לחמישה בתי חולים). בשישה בתי חולים תפוסת המחלקות הפנימיות ביוני 2020 הייתה מעל ל-100%: הדסה הר הצופים 139.4% לעומת 139.2% ביוני 2019; הדסה עין כרם 136.3% לעומת 135.4% בשנת 2019; בלינסון 133.8% לעומת 100.8% ביוני 2019; בית החולים הסקוטי בנצרת 114% לעומת 119% ביוני 2019; אסותא אשדוד 102% לעומת 118.5% ביוני 2019 ושערי צדק 100.2% לעומת 98.6% ביוני 2020. נזכיר שוב, נתונים אלה לא כוללים את מחלקות הקורונה.

חשוב לציין כי הבוקר התפוסה בכל מחלקה בבית החולים מחושבת על בסיס מספר מיטות האשפוז שנקבעו למחלקה זו ברישיון בית החולים (מיטות בתקן). למחלקות הקורונה אין מיטות בתקן, מחלקות ומיטות קורונה נפתחות על פי הצורך ובהתאם לשיקולים שונים (תמהיל חולים קשים ובינוניים במחלקה, עומס או מחסור בצוות רפואי ועוד). חלק ממיטות הקורונה הן מיטות תוספתיות (חדשות) וחלקן מיטות שהוסבו ממחלקות אחרות. כל פתיחה של מחלקת קורונה נעשית בתיאום משרד הבריאות והמשרד אף יוזם פנייה בנושא לבתי החולים.

עם זאת, כאמור, לקורונה אין מספר מיטות בתקן. לדברי המשרד, יש בידיו מידע על מספר מאושפזי הקורונה בכל נקודת זמן, אך לא על מספר המיטות המוגדרות מיטות קורונה בבתי החולים ולכן אין נתונים על תפוסת מיטות אלה.

בממ"מ ציינו כי שיעור התפוסה במחלקות טיפול נמרץ במחצית הראשונה של שנת 2020 היה נמוך אף הוא בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. כך לדוגמה, ביוני 2020 עמדה התפוסה על 62.3% לעומת 67.7% ביוני 2019 (אין נתונים לגבי חמישה בתי חולים) וכי מספר הביקורים בחדרי מיון בחודשים מרץ עד יוני 2020 היה נמוך בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. "בחודש אפריל 2020 מספר הביקורים בחדר מיון היה נמוך ב-35% בהשוואה לחודש אפריל 2019; במאי 2020 מספר הביקורים היה נמוך ב21% בהשוואה למאי 2019 וביוני ב-14% בהשוואה ליוני 2019.

יש לזכור כי בתקופת הסגר בתי החולים צמצמו פעילות שגרתית בשל המאבק בנגיף הקורונה והציבור חשש להגיע למוסדות האשפוז, וניתן לראות זאת הן בנתוני הפנימיות והן בנתוני חדרי המיון".

בממ"מ הדגישו בפני הוועדה כי מהנתונים הקיימים לא ניתן ללמוד על העומס הקיים בבתי החולים בשל הטיפול במאושפזי הקורונה. על מנת ללמוד על התפוסה יש לדעת כמה מיטות קורונה זמינות נכון לרגע זה בבתי החולים (לא כולל זמינות במלאי), כמה מתוכן הן מיטות שהוסבו על חשבון מחלקות אחרות וכמה הן תוספתיות. "ללא מידע זה לא ניתן לאמוד את תפוסת מיטות הקורונה ואת העומס על כלל מערך האשפוז הכללי". בממ"מ הדגישו כי הנתונים השונים חיוניים על מנת להעריך את מוכנות מערכת הבריאות לחורף ועל מנת לקיים מעקב אחר יכולת הספיקה של מערך האשפוז הכללי.

(צילום: דוברות הכנסת)


אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: