ביטוח לאומי: הקלות נוספות באבטלה לתקופת הקורונה

הקלות נוספות באבטלה לתקופת הקורונה: כל ההקלות הבאות תקפות מ-1.8.20 עד ל-30.6.21 או עד 30 יום לאחר ששיעור האבטלה במשק יירד מתחת ל-7.5%, המוקדם מביניהם.

● קיצור תקופת החל"ת המזכה בדמי אבטלה ל-14 יום: מי שהוצא לחל"ת יכול להיות זכאי לדמי אבטלה אם החל"ת הוא למשך 14 ימים לפחות (במקום 30 ימים).

● הגדלת דמי האבטלה למי שטרם מלאו לו 28 ויש עימו ילד: סכום דמי האבטלה שיקבל מובטל שטרם מלאו לו 28 ויש עימו ילד יחושב כמו מובטל שמלאו לו 28.

● סכום דמי האבטלה המירבי לא יופחת מהיום ה-126: סכום דמי האבטלה המירבי מהיום ה-126 יישאר 422.04 ₪ ליום, ולא יופחת ל-281.36 ₪

● תשלום דמי אבטלה בשיעור מלא למי שנמצא בהכשרה מקצועית: מי שנמצא בהכשרה מקצועית מטעם שירות התעסוקה יקבל דמי אבטלה בשיעור מלא (ולא בשיעור של 70% כפי שהיה עד כה).

● תשלום דמי אבטלה בשיעור מלא למובטל חוזר: בתקופה זו לא יקוצרו ולא יופחתו דמי האבטלה למובטל חוזר ויהיו בשיעור מלא (ולא בשיעור של 80% מהימים ו- 85% מסכום דמי האבטלה כפי שהיה עד כה).

אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: