אושר סופית: הקנס על אי עטיית מסכה יעלה מ–200 ל-500 ₪

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק לתיקון וקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – אכיפה) (תיקון), התש"ף-2020.

מוצע להעלות את גובה הקנס המינהלי בגין אי עטיית מסיכה מ-200 ל-500 שקלים ולקבוע כי עבירה זו תוכל להיאכף לא רק על ידי שוטר אלא גם על ידי מפקחים שהם עובדי המדינה, פקחי רשות הטבע והגנים, עובדי רשות מקומית ופקחים עירוניים. עוד מוצע לקבוע, כי בטרם יפעיל גורם שאינו שוטר סמכות כאמור, יעבור הכשרה ייעודית לעניין זה וכי הפעלת פיקוח והטלת קנס בגין עבירה זו תעשה בהתאם למדיניות אכיפה כללית, בהתחשב, בין השאר בצורך באכיפה לפי אמות מידה שוויוניות, בשים לב לצורך בקביעת תנאים לאכיפה כלפי אוכלוסיות מיוחדות ובאפשרות להימנע מהטלת הקנס בהתאם לנסיבות העניין. משטרת ישראל תהיה אחראיות לקבוע את המדיניות ואת ההכשרה כאמור.


לגבי עבירות מינהליות נוספות הקשורות לפתיחה של עסקים, מוצע לאפשר המצאה של הודעה על הטלת הקנס גם בדרך של מסירה לאחראי על המקום או העסק, בנוסף לשליחתה בדואר רשום למפעיל.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "בשל העלייה ברמת התחלואה בתקופה האחרונה ואי–ציות להוראות שמטרתן מניעת הדבקה בנגיף ובין השאר החובה לעטות מסכה, מוצע לתקן את חוק האכיפה ולקבוע הוראות שמטרתן ייעול והגברה של האכיפה."

יו"ר ועדת חוקה ח"כ יעקב אשר הציג את ההצעה ואמר: "על אף המחלוקת בעניין הזה, לאור העמדה של גורמי המקצוע במשרד הבריאות והמל"ל אישרה הוועדה כי אין מנוס מצעדים אלה, כדי למגר את התופעה המסוכנת של אי עטיית מסיכה. אני מקווה שעצם העלאת הקנס והגברת הפיקוח תהווה גורם הרתעה ושלא יהיה צורך בהטלת קנסות בסכומים אלה במיוחד בתקופה כלכלית קשה."

ח"כ יואב סגלוביץ': "המלצנו לעשות שתהיה קופה שכל הקנסות האלה הולכים לכל מי שנפגע בקורונה, אבל לא קיבלתם את ההמלצה אז היא הולכת לרשויות המקומיות. ובחלק מהמקומות יש שם אכיפת יתר בלתי מקצועית ובלתי עניינית."

ח"כ אלי אבידר: "הלכתם והסכמתם להכניס פקחים עירוניים, מה עשיתם לציבור? לקחתם פקחים עירוניים שאין להם מושג איך להתנהל ונתתם להם סמכויות שיטור, הפכתם אותנו למדינת משטרה. הטירוף הזה ייפסק כאשר נתניהו יצא לנבצרות".


בקריאה שלישית תמכו 34 אל מול 24 מתנגדים.


אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: