תגובות

‏הצעת חוק הסדרת שוק הקנאביס לצריכה עצמית אושרה בקריאה טרומית בכנסת

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית שתי הצעות חוק העוסקות באי הפללה בשימוש פרטי בקנאביס ובהסדרת השוק לצריכה עצמית, של חברי הכנסת שרן השכל ורם שפע.

בהצעה של ח"כ השכל תמכו 61 והתנגדו 11
בהצעה של ח"כ שפע תמכו 53 התנגדו 12 ואחד נמנע שתי ההצעות יועברו לוועדת הכנסת שתכריע היכן יתקיים המשך הדיון.


ההצעה הראשונה היא הצעת חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (הגדרת צמח הקנבוס, מדרוג עבירות ועונשים בסם קנבוס), התש"ף-2020 של חברת הכנסת שרן השכל. ההצעה מבקשת לבטל את ההסדר המפליל משתמשים המחזיקים או עושים שימוש בקנאביס לצריכה עצמית בלבד ולא במקומות ציבוריים. בנוסף מוצע לתקן את פקודת הסמים המסוכנים ולהוציא את רכיב הקנאבידול (CBD – cannabidiol) מגדר סם מסוכן.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: " למעלה ממיליון ישראלים צורכים קנבוס בצריכה מזדמנת, כאשר ציבור המשתמשים ברובו אינו ציבור עברייני. מדובר באנשים נורמטיביים מכל שכבות האוכלוסייה, אנשי אקדמיה, אנשי ציבור ועוד, אשר צורכים קנבוס בשעות הפנאי.

מחקרים רבים, וביניהם דוח של ועדה בין לאומית לבחינת מדיניות הסמים העולמית עסקו בדה-קרימינליזציה של השימוש בסמים והמליצו, בין היתר, להפסיק את הקרימינליזציה של העושים שימוש בקנבוס לצריכה עצמית בלבד.
ממצאים מעידים כי מרבית עבירות הסמים שבהן נפתחו תיקים הן עבירות של שימוש והחזקה ורק מיעוט העבירות הן עבירות סחר (כ-16%-18% מעבירות הסמים). הפללת צרכני הקנבוס מהווה פגיעה בזכויות הפרט ואינה תואמת את הלכי הרוח של מדינה חופשית ודמוקרטית. יתרה מכך, היא עלולה להוביל אזרחים נורמטיביים ושומרי חוק למעגל הפשע."

ההצעה השנייה היא הצעת חוק הסדרת שוק הקנאביס לצריכה עצמית, התש"ף-2020 של חבר הכנסת רם שפע. ההצעה מבקשת להסדיר את שוק הקנאביס לצריכה עצמית ולהתיר שימוש בקנאביס לצריכה עצמית לאדם שמלאו לו 21, בהתאם לתנאים הקבועים בהצעת החוק. כמו כן מוצע לקבוע הוראות שונות לעניין נהיגה תחת השפעת קנאביס, מכירת קנאביס בנקודות מכירה יעודיות, פרסום, מיסוי ועוד.


בדברי ההסבר להצעה נכתב: " שוק הקנאביס בישראל אינו מוסדר אף על פי ש-27% מכלל האזרחים הבגירים צורכים קנאביס. הצעת חוק זו באה להסדיר, הן מבחינה חוקתית והן מבחינה נורמטיבית, את התחום שמדינות רבות בעולם כבר הסדירו כאשר הפכו את עישון הקנאביס לחוקי, תחת מגבלות ופיקוח מדינתי. הצעת חוק זו עוסקת אך ורק בצריכת קנאביס עצמית. השימוש מוגבל לכמות שאינה עולה על 15 גרם לאנשים מעל גיל 21, למעט אנשים שמחזיקים בתפקיד ביטחוני או בתפקיד אחר שיקבעו על ידי שר הבריאות. כמו כן, נהיגה תחת השפעת קנאביס תהיה אסורה.

הצעת החוק מאפשרת הקמת חנויות ייעודיות לממכר קנאביס לצריכה עצמית, בכפוף לרישיון ולפי תנאים שיקבע שר הבריאות ובכפוף לרישיון עסק מטעם הרשות המקומית. הסדרת צריכת הקנאביס תוביל להגדלת הקופה הציבורית באמצעות מיסוי, זאת כיוון שעד היום הצריכה נעשתה באופן בלתי לגאלי והכספים שהתגלגלו בשוק הקנאביס לא מוסו. בין השאר יוכלו כספי מיסוי ייעודי שעשוי להיקבע לשמש לקרן להסברה על הסכנות משימוש בקנאביס ולמניעת התמכרויות. כמו כן מוצע לקבוע הוראות לעניין הגבלת פרסומת, אזהרות על גבי האריזה ומניעת שיווק לקטינים."

ח"כ שרן השכל: "יש כאן בשורה אמיתית לציבור שוחרי החירות. הסדרת נושא הקנאביס לצריכה עצמית היא אחד הסמלים בקרב הדור שלי לחירותו של אדם לעשות בעצמו בחירות על גופו. זהו ביטוי לזכותו של אדם לפרטיותו ולצנעת חייו, ביטוי לזכותו לקיים את אורח חייו כרצונו כל עוד אינו פוגע באחר, וזאת ללא תיקון שברדיפה משטרתית, מעצר או מיתוג כעבריין"

ח"כ רם שפע: "ההצעה מבקשת להסדיר תחום פרוץ במשך עשרות שנים. בעיניי חלק מהפעמים ההתנגדות היא של חוסר הבנת המטרה. דווקא אני כאיש חינוך וכיו"ר ועדת החינוך בכנסת, מבין מה קורה לנוער שלנו היום, ופוגש את הנוער שלנו היום, שחלקו חלק מהעובדה שזה לא-חוקי גורם לו לפעמים לרצות עוד יותר לצרוך קנאביס, וליצור קשר דרך כל מיני אפליקציות מפוקפקות גורמים עברייניים שמציעים להם לצרוך עוד דברים שחס וחלילה אנחנו לא רוצים שהם יעשו."

ח"כ בצלאל סמוטריץ' התנגד להצעה: "אתם הולכים קל לעשות ניסוי חברתי סופר מסוכן שאם חלילה הוא ייכשל, ויש סבירות מאוד גבוהה שהוא ייכשל, יהרוס את הדורות הבאים של מדינת ישראל. זה עגל זהב שכולם סוגדים לו, אופנה, השאלה היא ממתי אנחנו נכנעים לאופנות מסוכנות והרסניות? אני מבין שהצעת החוק הבאה של הליברלים כאן במשכן תהיה לבטל את החובה לחגור חגורות בטיחות כי אנחנו הרי בעד אחריות אישית ומינימום התערבות של המדינה."


קרדיט צילום: דוברות הכנסת – עדינה ולמן.

תגובות לכתבה:

  1. אדר

    ומה יהיה בכבישים כאשר שיעור המסוממים יפרח, יותר תאונות, יותר נפגעים, יותר הרוגים. איך תתמודדו עם זה אתם 61 חברי הכנסת הפופוליסטים ?. או שפשוט נטלתם כמה גרמים ששיכנעו אתכם ?!.

  2. אדר

    לא מספיק לכם חברי הכנסת השיכורים שרוצחים על הכבישים אז אתם מעודדים גם את המסוממים !? ואחר כך הם "יישבו" 7 חודשים לאחר עיסקת טיעון ויספרו לנו שאחוז ההרשעות גבוה.
    שקרנים !.

כתיבת תגובה: