תגובות

‏קורונה במוסדות החינוך: 17,605 עובדי הוראה ותלמידים נמצאים בבידוד; במהלך השבוע – 63 מוסדות יחזרו לשגרת לימודים

63 בתי ספר וגנים יחזרו במהלך השבוע הקרוב לפעילות של שגרה לימודית לאחר שסיימו את הבידוד המניעתי שלהם (ראה פירוט הרשימה מטה). מוסדות חינוך אלה נכנסו לבידוד במסגרת הפעולות המידיות שנוקט המשרד עם גילוי של תחלואה בבית ספר או בגן, זאת נוסף לסגירה המידית שלהם. פעולות המניעה הללו נועדו להבטיח שמירה על בריאותם וביטחונם של התלמידים ועובדי ההוראה, ובתוך כך להמשיך את שגרת הלימודים. על רקע הערכות המומחים כי הנגיף ימשיך ללוות אותנו לאורך החודשים הקרובים, ימשיך המשרד לפעול במתווה העבודה הקיים.

במקביל, ממשיך המשרד לקיים הערכות מצב שוטפות ולנטר את התחלואה במערכת באופן שיטתי וסדור כדי לקבל תמונת מצב מקיפה. מהנתונים ליום זה (ב') עולה כי:
▪️ מספר החולים : 385 (מתוך כ- 2,300,00 תלמידים ומתוך כ- 200,000 עובדי הוראה).
▪️ מוסדות החינוך הסגורים :135 (מתוך כ-5,200 בתי ספר וכ- 20,000 גני ילדים).


17,605 עובדי הוראה ותלמידים (מתוך: 2.3 מיליון תלמידים וכ- 200,000 עובדי הוראה) נמצאים בבידוד מניעתי. בתי הספר הללו יעברו ללמוד מרחוק כדי להמשיך את שגרת לימודיהם ככל שניתן.

מוסדות החינוך אשר ממשיכים לקיים למידה פיזית ימשיכו לשמור על כללי הזהירות המונעת של עטיית מסיכה, שמירה על היגיינה ושמירה על מרחק ככל שניתן.

להלן תאריכי החזרה של בתי הספר והגנים:
▪️ 7.6– סה"כ: 5 (בתי ספר: 4 גן:1)
▪ 8.6 – סה"כ: 3 (בתי ספר: 2 גן:1)
▪ 9.6 – סה"כ: 5 (בתי ספר: 4 גן: 1)
▪️ 10.6 – סה"כ: 21 (בתי ספר: 14 גן: 7)
▪️ 11.6 – סה"כ: 4 (בתי ספר: 3 גן: 1)
▪️ 12.6 – סה"כ: 4 (בתי ספר: 3 גן: 1)
▪️ 14.6 – סה"כ: 4 (בתי ספר: 4 גן: / )
▪️ 15.6 – סה"כ:17 (בתי ספר: 13 גן: 4)


אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: