תגובות

קורונה במערכת החינוך: 347 חולים, 127 מוסדות וגנים נסגרו – 17,497 נמצאים בבידוד

משרד החינוך ממשיך לקיים הערכות מצב שוטפות ולנטר את התחלואה במערכת החינוך באופן שיטתי וסדור. לצד זה הוא ממשיך להוביל מדיניות טיפול ברורה כדי להמשיך את שגרת הלימודים, ובתוך כך לאפשר את פעולתו התקינה של המשק הכלכלי בישראל.

להלן הנתונים להיום:

▪️ מספר החולים: 347 (מתוך כ- 2,300,00 תלמידים ומתוך כ- 200,000 עובדי הוראה).
▪️ מוסדות החינוך הסגורים: 127 (מתוך כ-5,200 בתי ספר וכ- 20,000 גני ילדים).

17,497 עובדי הוראה ותלמידים (מתוך: 2.3 מיליון תלמידים וכ- 200,000 עובדי הוראה) נמצאים בבידוד מניעתי כחלק מהפעולות שנוקט המשרד.

מניתוח הנתונים הכולל עולה, כי מרבית החולים כ- 56% הם מהעיר ירושלים (197 מתוך 352). מתוכם, כ- 75% הם מהגימנסיה העברית (148 מתוך 197).

לצד ארבע הפעולות ימשיכו בתי הספר לשמור על כללי הזהירות המונעת של עטיית מסיכה, שמירה על היגיינה ושמירה על מרחק ככל שניתן.


אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: