ההקלות שיובאו לאישור: פעילות ספורט תותר עד 500 מ' לשני אנשים – גני ילדים, בתי ספר וקניונים יישארו סגורים

ראש הממשלה קיבל את עקרונות הצעת המל"ל שגובשה בסיוע צוות מומחים בראשות פרופ' אלי וקסמן. הצעת המל״ל תיכללה ואיזנה בין משרדי הבריאות, האוצר, הכלכלה והביטחון.

ראש הממשלה החליט על תכנית אחראית זהירה ומדורגת שתכלול פתיחה מוגבלת של עסקים, באופן מבוקר ומדוד. משרד האוצר יגבש תכנית פיילוט עבור מספר ענפי מסחר אשר יוכלו לפתוח בכפוף להנחיות משרד הבריאות. יוגדר תו סגול שיכלול קריטריונים לפתיחת עסקים בהתאם לסקטורים שיוגדרו.

ניתן יהיה לצאת לפעילות ספורטיבית עד 2 אנשים קבועים עד לטווח 500 מטר מהבית.

הצעת השר פרץ להחזיר את החינוך המיוחד ללימודים התקבלה. המתכונת: 2 ילדים בכיתה, עם חונכים קבועים בחלל קבוע.

בנוסף, הנחה ראש הממשלה נתניהו את ראש המל״ל מאיר בן שבת, להכין גם תכנית ספציפית לקיום מנייני תפילה בתקופה הזו, ברוח הצעתו של השר דרעי.

במהלך 48 השעות הקרובות יכינו הצוותים המקצועיים הצעת החלטה וימפו ענפים שיוכלו להשתתף בפיילוט ויוכנו נהלים מפורטים לתפעול העסקים והחברות וכן נהלי התנהגות הציבור במרחב הציבורי ובעסקים. ייתכנו שינויים בהמשך לדיונים שיתקיימו במהלך היומיים הקרובים.

ההחלטה תובא לאישור הממשלה במוצאי שבת (18.4).

תגובות לכתבה:

  1. אבי

    מה קורה עם מעונות היום מתי ישובו לפעילות חלקית או מלאה?

כתיבת תגובה: