הממשלה אישרה: תשלום קנסות למדינה יידחה עד ה-30 באפריל; תוספות הפיגורים יבוטלו

היום (ו') אישרה ממשלת ישראל את הצעתו של שר המשפטים אמיר אוחנה בתקנות שעת חירום לפיהן תשלום הקנסות למדינה יידחה עקב משבר הקורונה.

מטרת התקנות היא להקל על חלק גדול ממשקי הבית והעסקים בארץ המתקשים בפירעון חובותיהם, כתוצאה מהצעדים הנדרשים שננקטו כחלק מהמאבק בהתפשטותו של הנגיף.

תקנות החירום יחולו על כל קנס שמועד תשלומו חל בתקופה שבין 10 במרץ ועד ל-30 באפריל.

זאת ועוד, במסגרת התקש"ח הוחלט על ביטול תוספת פיגור במקרה שבו המועד לתשלום הקנס חל בתקופה שבין ה-10 במרץ למועד תחילתן של תקנות אלו.

מי ששילם תוספת פיגור בגין קנס בתקופה שמיום 10 במרץ עד ליום פרסומן של התקנות, יהיה רשאי לפנות בבקשה להחזר תוספות הפיגור; תוספות הפיגור תוחזר לו בתוך תקופה שתיקבע בחוק.

בהתאם לדחיית מועד תשלום הקנסות יידחו בנוסף: המועד להגשת בקשה להישפט בעבירות ברירת משפט ובעבירות מנהליות והמועד להגשת בקשה לביטול קנס.

כמו כן, גם מועד ביצוע של צווי מאסר במקום קנס יידחה, וזאת על-מנת לאפשר לחייבים פרק זמן נוסף לתשלום חובותיהם בטרם הפעלת אמצעי זה.

יודגש כי כל הקנסות שהוטלו בגין הפרות הנוגעות למצב החירום המיוחד בשל נגיף הקורונה הוחרגו מתקנות אלו – כך שמועד תשלומן לא יידחה – וזאת כדי להבטיח את יישום ההוראות שהוטלו לצורך שמירה על בריאות הציבור.

במקביל להתקנתן של תקנות אלו, משרד המשפטים פועל לעיגון הסדר זה בחוק, באמצעות תזכיר חוק אותו פרסם שר המשפטים להערות הציבור לפני יומיים.

השר אוחנה קידם את המהלך, בתיאום עם גורמי המקצוע במחלקת ייעוץ וחקיקה (משפט כלכלי) במשרד המשפטים, ברשות האכיפה והגבייה ובמשרד האוצר.

שר המשפטים אמיר אוחנה: "אנו פועלים בכל דרך על מנת לסייע לאזרחי ישראל אשר נקלעו לחוסר ודאות כלכלית בתקופת המשבר. החובות למדינה יחכו – כעת זה הזמן של המדינה לסייע לאזרחיה. כל מהלך שיכול לתת מענה נשקל במלוא הרצינות מתוך הבנה כי אין "מהלך קטן מדי" וכל פעולה יכולה לתת עוד מרווח לתמרון. אני מודה למחלקת ייעוץ וחקיקה (משפט כלכלי) במשרד המשפטים שגיבשה את ההסדר המשפטי, לגורמי המקצוע ברשות האכיפה והגביה ובמשרד האוצר שליוו את התהליך".

תגובות לכתבה:

  1. יובל

    אני לא משלם שום קנס,עד שליברמן והבן שלו יקבלו גם.

כתיבת תגובה: