אכיפת ההסגר בבני ברק: יותר מ-1,000 שוטרים נפרסו, 60 מחסומים הוצבו

הבוקר החל הסגר על העיר בני ברק, מאות שוטרים וחיילים נמצאים בכל הכניסות לעיר ואוכפים את הסגר.

כל הכבישים המובילים לבני ברק נחסמו, על פי הנתונים, יותר מ-1000 שוטרים וחיילים הוצבו ב-60 מחסומים.

מדובר בהכרזה של הסגר לעד 7 ימים, וניתן להאריך אותה ב-5 ימים בכל פעם עד לסה"כ 21 יום. מעבר לכך, נדרש אישור הוועדה לענייני קורונה בכנסת.

מנין החולים בעולם חצה את המיליון, והמתים חצה את ה-51 אלף, מעל 220 אלף איש בעולם הבריאו מהנגיף.

בישראל עומד נכון להבוקר מנין החולים על 6,857, מהם 108 במצב קשה, 87 מהקשים מונשמים. 126 במצב בינוני. 36 נפטרו מתחילת המגיפה. והבריאו כבר 338 חולים.

צילום: דוברות המשטרה.

בהתאם להחלטת הדרג המדיני, הלילה הוכרזה העיר בני ברק כאזור מוגבל. ההכרזה בתוקף לתקופה של עד 7 ימים (כשניתן להאריכה בכפוף לאישורים המתאימים).

משטרת ישראל נערכה לאכיפת התקנות החדשות שאושרו בהקשר זה.

החל משעות הבוקר פרוסים עשרות מחסומי דרכים משטרתיים בכל הכניסות והיציאות של העיר. מאות שוטרים פועלים לאכיפת התקנות לשעת חירום וקיום ההנחיות בשטח גם באמצעות רחפנים ותצפיות לשליטה ואיתור חריגים.

עיקרי התקנות החדשות התקפות לגבי תושבי העיר בני ברק שהוכרזה כאזור מוגבל:

🔹 לא יצא אדם שמתגורר באזור מוגבל, אלא למטרות הבאות:
1. קבלת טיפול רפואי חיוני שלא ניתן לקבלו בתוך העיר.
2. הליך משפטי שמחייב את נוכחותו.
3. שוטר, חייל או איש צוות רפואי היוצא במסגרת תפקידו.
4. הלוויה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה.
5. העברה של קטין שהוריו חיים בנפרד אל ההורה המתגורר מחוץ לאזור המוגבל בתנאים שצויינו בתקנות.
6. צורך חיוני אחר, באישור מי שהוסמך לכך על ידי רשות החירום הלאומית.

🔹 לא יכנס אדם לאזור מוגבל, למעט:
1. כניסת גוף הצלה, משטרת ישראל, צה"ל ושירות ההתגוננות האזרחית (למתן סיוע אזרחי).
2. כניסת אדם המתגורר דרך קבע באזור המוגבל.
3. כניסת איש צוות רפואי לביצוע תפקידו.
4. כניסת עובדים סוציאלים ועובדי רווחה.
6. כניסת עיתונאי ועובד מקצועות תקשורת (ובלבד שנושא תעודת לע"מ או של איגוד העיתונאים).
7. כניסה לאספקת מוצרים ושירותים חיוניים (כולל חשמל, מים, תקשורת ופסולת).
8. העברת קטין שהוריו חיים בנפרד.
9. צורך חיוני אחר, באישור מי שהוסמך לכך על ידי רשות החירום הלאומית.

כל כניסה או יציאה מהעיר תעשה ככל הניתן, בכפוף להצגת אסמכתא (למעט הגופים המוסמכים). כמו כן בהתאם לתקנות, בקשות להחרגה יוגשו לרשות המקומית, דרך מוקד 106.

לצורך אכיפת התקנות החדשות השוטרים יוכלו למנוע כניסה או יציאה של אדם או רכב לאזור מוגבל, לדרוש מאדם להזדהות ולעכבו, וכן להשתמש בסמכויות שיטור נוספות במקרה הצורך.

נשמעים להנחיות – מצילים חיים:
המשטרה קוראת לציבור להישמע להנחיות והוראות משרד הבריאות, שכן אי קיומן משבש את המאמץ הלאומי במאבק בהתפרצות הנגיף והתפשטותו בישראל. משטרת ישראל תמשיך לסייע למשרד הבריאות במאמץ האכיפה לבלימת התפשטות הנגיף ככל שיידרש במטרה לשמור על שלום הציבור ובריאותו.

אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: