עוצרים את המגיפה: תפילה מיוחדת עם ארבעת המינים בציון הרשב"י

הרב מרדכי גרוס, גאב"ד חניכי הישיבות מבני ברק, הגיע הלילה עם קבוצה של עשרה אנשים לציון הרשב"י במירון, לתפילה מיוחדת לעצירת מגיפת הקורונה.

במהלך התפילה אחזו המשתתפים לולבים בידיהם והקיפו את הציון באמירת תהילים ומזמורים.

במהלך ההקפות שבע פעמים אמרו 'מזמור לדוד', 'אנא בכוח', 'יושב בסתר' ותוקעים בשופר.

המקור לכך, הוא גמרא במסכת סוכה שארבעת המינים מבריחים רוחות רעות, המגיד מישרים לבית יוסף כתב, "בשעת מגיפה יבואו ויעשו הקפות מסביב לקבר ר' אלעזר ור' שמעון בר יוחאי יחד עם הלולב של סוכות ויעצור את המגיפה."אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: