המדינה לבג"ץ: בטלו את צו הביניים שהוצא כנגד השימוש באמצעי איכון לאיתור מגעים עם חולי קורונה

המדינה הגישה לבג"ץ בקשה לבטל את צו הביניים שהוצא נגד השימוש בתקנות שעת חירום (נתוני מיקום), הנוגעות להסמכת המשטרה לעשות שימוש באמצעי איכון כדי לקיים פיקוח ואכיפה מדגמיים על הפרות חובת הבידוד, במסגרת המאבק בהתפשטות נגיף הקורונה.

זאת, כיוון שמשרד הבריאות רואה חשיבות רבה בקיומה של פעילות פיקוח זו כחלק ממכלול טיפול המדינה במגפה, בפרט לנוכח קיומן המסתבר של הפרות נרחבות, הן של צו הבידוד והן של הגבלות הפעילות החדשות (אף שאלה לא ייאכפו מכוח התקנות הללו), ולנוכח התפשטות המחלה בקצב של כ-150 חולים חדשים מידי יום, שלהערכת משרד הבריאות שיעור זה יגדל בצורה מעריכית.


בבקשה מעדכנת המדינה את ביהמ"ש כי הושלמה הכנת נוסח מתוקן של תקנות שאושר ע"י שר המשפטים, אך טרם הובא לאישור הממשלה, ואשר כוללות 5 שינויים המפורטים בפיסקה 4 לבקשה. בנוסף, היועמ"ש אישר את נוהל המשטרה ליישום תקנות נתוני המיקום והנוהל אושר גם ע"י גורמי משרד הבריאות. בסעיף 22 לבקשה מפורטים עיקרי הגדרות ליישום הסמכות, כפי שנקבעו בנוהל המשטרתי.

כמו כן הגישה היום המדינה לבג"ץ הודעה משלימה הנוגעת לתקנות האחרות שנתקפו בעתירה, הנוגעות להסמכת שירות הביטחון הכללי לאתר אנשים שבאו במגע עם חולים בקורונה. ההודעה והבקשה הוגשו באמצעות עוה"ד שוש שמואלי וראובן אידלמן ממחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה.


תגובות לכתבה:

  1. ёси

    Решайти вапрос автобусы ходили по пятницам

  2. ёси

    Довайте автобусы

כתיבת תגובה: