תוצאות הבחירות הסופיות: אין שינוי בתמונת הגושים

תוצאות הבחירות לכנסת ה-23 (הלא רשמיות) – כמעט סופיות:

תוצאות אלו מפורסמות לאחר הליכי בדיקה ובקרה רבים ומדוקדקים שביצעה וממשיכה לבצע ועדת הבחירות המרכזית. יחד עם זאת, אלו אינן התוצאות הרשמיות, והתוצאות הרשמיות יפורסמו ביום ג', ה-10.3.2020, ויוגשו לנשיא המדינה.


תוצאות אלה אינן כוללות את תוצאות ההצבעה ב-6 קלפיות (הכוללות כ-5,500 בעלי זכות בחירה- לא מצביעים בפועל), אותן ממשיכה הוועדה לבדוק בבדיקה מעמיקה ויסודית נוכח העובדה שבחלקן אירעו במהלך יום הבחירות אירועים בתחום טוהר הבחירות. בדיקתן של קלפיות אלה נמשכת.

במהלך הימים הקרובים, ועד לפרסום התוצאות הרשמיות, תמשיך הוועדה לבצע שורה של בדיקות נוספות במספר מישורים:

● מבצע "נוהל טוהר הבחירות" – עד כה נבדקו 700 קלפיות שנבחרו לפי פרמטרים שונים, וצפויות להיבדק מאות קלפיות נוספות.
במסגרת נוהל זה, נבחנות גם תלונות שהתקבלו במהלך יום הבחירות ובמהלך הימים האחרונים מהציבור על ניסיונות לפגוע בטוהר הבחירות, לרבות דיווחים ממשטרת ישראל ודיווחי סיירת מפקחי טוהר הבחירות. במסגרת זו נבדקו כבר מאות פניות.

● בדיקת פניות מטעם רשימות המועמדים השונים.

● המשך ביצוע בקרות על התוצאות – במסגרת זו מבוצעות בדיקות לאיתור טעויות הקלדה, בדיקות סטטיסטיות ובדיקות אנומליה.


●בדיקה המקרים שאותרו במסגרת מבצעות בדיקות קולות המצביעים במעטפות החיצונים, בהם עלה חשד להצבעות כפולות:
א. 877 מקרים של חשד להצבעה בקלפי הרגילה וגם בקלפי מיוחדת, כגון: קלפי נגישה.
ב. 438 מקרים בהם עולה חשד כי המצביע הצביע בשתי קלפיות מיוחדות שונות, כגון: בשתי קלפיות נגישות מיוחדות.
יתווספו לספירה.

מובהר ומודגש כי ייתכן ולכל הבדיקות האמורות יהיו השלכות על התוצאות הסופיות, ולכן התוצאות המתפרסמות כאן עדיין כפופות לשינויים והתאמות.

להלן תוצאות חישוב המנדטים:

1. שיעור ההצבעה: 71.46%
2. בעלי זכות לבחור: 6,453,255
3. הצביעו: 4,612,007
4. קולות פסולים ומעטפות ללא פתקי הצבעה: 25,053
5. מספר הקולות הכשרים 4,586,954
6. סה"כ הקולות הכשרים של רשימות המשתתפות בחלוקה: 4,547,718
7. 3.25% (אחוז החסימה) ממספר הקולות הכשרים: 149,004
8. מודד למנדט: 37,897

9. חלוקה למנדטים (כולל התקשרויות בין רשימות מועמדים):

1. אמת 7

2. ג 7

3. ודעם 15

4. טב 6

5. ל 7

6. מחל 36

8. פה 33

9. שס 9

סה"כ: 120


אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: