תגובות

70 שנה לרבי ולחסידות חב"ד בכפר סיטרין

באירוע שהתחרש הערב בישיבת כפר סיטרין בראשות ראש הישיבה הרב אליטוב נערכה התוועדות חסידית ובה גובשו כל חסידי הרבי בישיבה וערכו סעודה לרבי.


באירוע נכחו הרב איתן חמו רכז הישיבה, הרב אשר זליג רכז ישיבת בוגרים המדריך הרב משה כהן ורבנים נוספים, האירוע היה מרגש מאוד התלמידים שרו ניגונים של הרבי הרייצ ולמדו את מאמרי באתי לגני.