וועדה המסדרת בכנסת החלה בהליכי הסרת החסינות של ראש הממשלה

הוועדה המסדרת, בראשות ח"כ אבי ניסנקורן, החלה לדון בשינוי החלטת הוועדה מיום 15.12.19 בדבר פעילות הכנסת בפגרה בעניין ישיבות.

יו"ר הוועדה ח"כ אבי ניסנקורן אמר בפתיחת הדיון "התכנסנו על מנת להתאים את הנוהל שנקבע כאן בזמנו, לחוות הדעת שפורסמה אתמול ע"י היועץ המשפטי של הכנסת.


יו"ר הוועדה הציע לחברי הוועדה את השינוי בבהחלטה כדלקמן:

בהחלטת הוועדה המסדרת מיום י"ז בכסלו התש"ף – 15 בדצמבר 2019, בסעיף 9(א), במקום "הוועדה המסדרת וועדת הכנסת רשאיות לקיים ישיבות בעניינים שבסמכותן, באישור יושב ראש הכנסת לאחר שקיבל חוות דעת מהיועץ המשפטי לכנסת, ללא אישור ועדת ההסכמות" יבוא "הוועדה המסדרת וועדת הכנסת רשאיות לקיים ישיבות בעניינים שבסמכותן, ללא אישור ועדת ההסכמות; ואולם דיונים כלליים בנושאי פיקוח על הממשלה, דיונים בהצעות לסדר היום שהועברו מהמליאה ודיוני חקיקה וחקיקת משנה, יחייבו אישור של יושב ראש הכנסת לאחר שקיבל חוות דעת מהיועץ המשפטי לכנסת".

היועמ"ש של הוועדה עו"ד ארבל אסטרכן אמרה בדיון בוועדה המסדרת בעניין כינוס הדיון וההצעה שעל הפרק, ההנחה בקבלת ההחלטה הייתה היא שיו"ר הכנסת מקבל החלטות עפ"י שיקולים ממלכתיים בהתעלות משיקולים פוליטיים. ההצעה המונחת מתכתבת עם חוו"ד של היועמ"ש וזו תואמה עם יו"ר הכנסת. ההצעה לא מוציאה את יו"ר הכנסת מכל שיקולי הדעת כאשר שיקול הדעת של היו"ר מאוד מצומצם.

בתמיכת 16 חברי כנסת, מול התנגדותו של ח"כ שלמה קרעי (ליכוד) בלבד, הוועדה המסדרת אישרה את הצעת ההחלטה כפי שזו הוצעה ע"י יו"ר הוועדה.

עפ"י ההצעה שאושרה, הוועדה המסדרת וועדת הכנסת רשאיות לקיים שיבות בעניינים שבסמכותן, ללא אישור ועדת ההסכמות; ואולם דיונים כלליים בנושאי פיקוח על הממשלה, דיונים בהצעות לסדר היום שהועברו מהמליאה ודיוני חקיקה וחקיקת משנה, יחייבו אישור של יושב ראש הכנסת לאחר שקיבל חוות דעת מהיועץ המשפטי לכנסת".


הוועדה המסדרת התכנסה שוב בשעה 14:30 בצהריים לדיון בהקמת ועדות הכנסת.

ח"כ מיקי מכלוף זוהר אמר: "היום 61 ח"כים חטפו את הכנסת בתקופת פגרת הבחירות. היום בוטלה ועדת ההסכמות שלא קיימת יותר. אתם עושים ככל העולה על רוחכם ברוב של כנסת שאיבדה את אימון הציבור."הדיון סוער עם צעקות והערות ביניים.


תמונות מפתיחת הדיון, קרדיט לתמונות: דוברות הכנסת.
אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: