‏‏הוועדה המיוחדת בכנסת אישרה את הצעת החוק לפיזור הכנסת לקריאה ראשונה

הוועדה המיוחדת לעניין הצעת חוק התפזרות הכנסת ה-22, והצעת חוק הבחירות לכנסת ה-23 (הוראות מיוחדות) אישרה את הצעות החוק לקריאה ראשונה.

הצעות החוק יועלו לדיון והצבעה במליאת הכנסת בקריאה ראשונה.


השלב החמישי (מתוך שמונה) בסדרת מעשי החקיקה שפורט בבוקר, אושר.

מוקדם יותר, מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים ושתיים, התש"ף-2019, של חברי הכנסת אבי ניסנקורן, מכלוף מיקי זוהר וקבוצת חברי כנסת. על פי ההצעה מוצע לפזר את הכנסת העשרים ושתיים ולקיים בחירות לכנסת העשרים ושלוש ביום ו' באדר התש"ף (2 במרס 2020).

כמו כן אישרה המליאה בקריאה טרומית את הצעת חוק הבחירות לכנסת ה-23 (הוראות מיוחדות), התש"ף-2019 של חברי הכנסת אבי ניסנקורן, מכלוף מיקי זוהר וקבוצת חברי כנסת.

מוצע לקבוע הוראות מיוחדות הדרושות להיערכות לקיום הבחירות לכנסת העשרים ושלוש וביניהן: תיקוני חקיקה שיביאו לקיצור מועדים לקיום פעולות שונות שיאפשרו את קיום הבחירות בתוך 82 ימים במקום 90; מתן סמכויות מיוחדות לוועדת הבחירות המרכזית בנוגע בין היתר להליכי גיוס עובדים, למכרזים ולקביעת הוראות שעה בעניין סדרי הבחירות, העלאת שכר העובדים בוועדות הבחירות, וקביעה כי תקציב ועדת הבחירות המרכזית לכנסת העשרים ושלוש יועמד לה באופן מיידי ויהיה זהה לזה שניתן במערכת הבחירות האחרונה, אך כל בקשה לתוספת תקציב תאושר בהליך הרגיל בוועדת הכספים; העלאת גיל חברי ומזכירי ועדות הקלפי; קביעת הסדר הצבעה לשוטרים במעטפות כפולות; כן מוצע לתקן את הכללים לעניין חישוב הוצאות הבחירות, המקדמות וההלוואות שניתנו לסיעות הכנסת כך שהם יאפשרו קבלת מימון בחירות מוגדל וכן מתן הקלה לרשימות מועמדים חדשות בקבלת מימון להוצאות הבחירות.

ח"כ אבי ניסנקורן הציג את ההצעות ואמר: " הלב נחמץ היום לי ואני חושב שלכל חברי הכנסת. אני חשבתי או לפחות קיוויתי שהחוקים שאני אעביר יהיו הצעות חברתיות ולא הצעות לפיזור הכנסת אבל בעת הזו זה מה שקורה. זה יום קשה לציבוריות הישראלית, כל צד חושב שהשני אשם ואני מבקש שננהג בממלכתיות ושנדע ימים טובים יותר."


השר יריב לוין השיב בשם הממשלה: " כולנו היינו מעדיפים לא להגיע למצב הזה, והעיסוק שעוד נעסוק בו רבות בשאלה מי אשם ולמה, לא יועיל בנקודת הזמן הזו. אני כן רוצה לנצל את הבמה כדי להודות ח"כ ניסנקורן שבלב הכאוס לפחות ידענו להעביר את החוקים האלה בהסכמה וברוח טובה, ואולי זו קרן אור קטנה באפלה מאוד גדולה."

בהצעה לפיזור הכנסת תמכו 50 ללא מתנגדים, בהצעת הבחירות לכנסת ה-23 תמכו 50 ו7 התנגדו. שתי ההצעות יועברו לוועדה המסדרת לקביעת הוועדה שתדון בה.

על שני הצעות החוק לעבור שורה ארוכה של מעשי חקיקה, עד אשר הצעות החוק יאושרו סופית ויכנסו לספר החוקים של מדינת ישראל, כדלקמן:

1. הוועדה המסדרת כונסה בשעה 9:30 על מנת להעניק להצעות החוק פטור מחובת הנחה לכל הקריאות. הפטור המבוקש נדרש על מנת לאפשר למליאת הכנסת לדון ולהצביע על הצעת חוק לפני זמן ההמתנה הקבוע בתקנון הכנסת.

2. בשעה 11:00 מליאת הכנסת הצביעה על הצעות החוק בקריאה מוקדמת. (טרומית)

3. הוועדה המסדרת תאשר הקמת ועדה מיוחדת שתדון בהצעות החוק לרבות הרכב חברי הוועדה.

4. מליאת הכנסת תאשר בהצבעה את הקמת ואת הרכב הוועדה המיוחדת.

5. הוועדה המיוחדת תכונס על מנת לדון בהצעות החוק ולהכינם לדיון והצבעה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת.

6. מליאת הכנסת תדון ותאשר את הצעות החוק בקריאה ראשונה.

7. הוועדה המיוחדת תכונס על מנת להכין את הצעות החוק להצבעה בקריאה שניה ושלישית במליאת הכנסת.

8. מליאת הכנסת תדון ותצביע על הצעות החוק בקריאה שניה ושלישית.

יצויין כי על הוועדה לקבל היתר מיוחד מיו"ר הכנסת על מנת להתכנס במקביל לדיוני מליאת הכנסת.

(צילום: דוברות הכנסת)


אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: