סקר הכנסת: "שליש מתושבי הפריפריה חיים בלי מקלט סמוך לביתם – 36% מתושבי הצפון אינם חשים ביטחון"

סקר הענק של מרכז המחקר והמידע של הכנסת לכנס "הפריפריה במרכז" מגלה כי – 40% מתושבי הפריפריה אינם חשים בטוחים ו-31% מתוכם שוקלים לעזוב; ל-42% מתושבי הדרום אין ממ"ד בבית – לאחד מתוך שבעה תושבי פריפריה חסר פתרון מיגוני – ממ"ד בית או מקלט ציבורי קרוב כאשר במגזר הערבי לאחד מתוך ארבעה תושבים חסר פתרון מיגוני

סקר חדש ומקיף של מרכז המחקר והמידע של הכנסת, שמתפרסם לרגל כנס "הפריפריה במרכז" שמתקיים היום (שלישי) בכנסת מגלה נתונים חדשים ומדאיגים אודות תחושת הביטחון של תושבי הפריפריה. הנתונים מבוססים על סקר בו השתתפו כ-1,400 תושבי הדרום והצפון, בני 25 ומעלה, המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה (כולל היחס בין יהודים לערבים באזורים הללו). הנשאלים הם תושבי אזור אשדוד ודרומה עד אילת, ובצפון – מעכו, עפולה ובית שאן עד לאזור מטולה.
בתשובה לשאלה באיזו מידה אתה ובני ביתך חשים בטוחים באזור מגורך התברר כי 40% מתושבי הפריפריה אינם חשים בטוחים.
בפילוח לפי צפון/דרום: כמחצית מתושבי הדרום אינם חשים ביטחון במקום מגוריהם.
החשש העיקרי בדרום- גם בקרב יהודים וגם בקרב ערבים הוא טילים ורקטות.
כ-30% מתושבי הצפון אינם חשים ביטחון באזור מגוריהם אולם שיעור היהודים בצפון שאינם חשים ביטחון (17%) נמוך משיעור הערבים בצפון (41%%).
לגבי אלו שציינו שאינם חשים בטוחים:– שוקלים לעזוב 31%, בצפון יותר מאשר בדרום (36 לעומת 28%, הבדל מובהק).


הסקר בחן גם מה הן הסיבות להישאר, למרות שאינם חשים בטוחים –
הסיבה העיקרית של התושבים הערבים הינה משיקולי משפחה ( 51% בדרום, 63% בצפון)
הסיבה העיקרית של תושבים יהודיים הינה שיקולים כלכליים (49% בדרום , 44% בצפון)

אחד מנושאי החשובים של סקר הביטחון הוא נושא המיגון בדגש על ממ"דים ומקלטים:
מהסקר עולה כי ל33% מתושבי הדרום אין מקלט סמוך לביתם. ל42% מתושבי הדרום אין ממ"ד בבית.
מתוך אלו שאין להם ממ"ד בביתם, ל-35% מתושבי הצפון אין מקלט סמוך לביתם. ל-36% מתושבי הצפון אין ממ"ד בבית.
• ממצאים אלו עולה כי לאחד מתוך שבעה תושבי פריפריה חסר פתרון מיגוני – ממ"ד בית או מקלט ציבורי קרוב.
• במגזר הערבי לאחד מתוך ארבעה תושבים חסר פתרון מיגוני – ממ"ד בבית או מלקט ציבורי קרוב.

בשאלת הנגישות למקלטים, נשאלו המשיבים האם יצא להם להשתמש במקלטים ציבוריים באזור המגורים, בעבודה, בקניות, בדרכים וכו'.
מטבע הדברים, אחוז השימוש במקלטים ציבוריים בדרום גבוה מאחוז השימוש באזור הצפון.
במושג נגישות הכוונה שהם התבקשו להתייחס לנגישות מבחינת המרחק, הזמינות, והאם היו פתוחים בעת הצורך.
כמחצית מתושבי הפריפריה (49%) דיווחו על חוסר נגישות כאשר יותר ממחצית מתושבי הצפון דיווחו על חוסר נגישות וקצת פחות ממחצית מתושבי הדרום.
ההבדל העיקרי בעניין הנגישות הוא בין האוכלוסייה היהודית לערבית.
הנגישות של האוכלוסייה היהודית למקלטים ציבוריים היא פי 2 מאשר אצל האוכלוסייה הערבית.
שליש מהמשיבים היהודים דיווחו על נגישות נמוכה ומטה בעוד שבקרב המשיבים הערביים כ-2/3
תמונה זהה מתקבלת כאשר בוחנים את שביעות הרצון מהמצב הפיזי של המקלטים: בקרב האוכלוסייה היהודית שביעות הרצון מהמצב הפיזי של המקלטים גבוהה יותר מאשר אצל הערבים.

גם התחושות לגבי מערכי חירום – פיקוד העורף נבדקו ועולה כי:
ניתן לראות כי רוב התושבים בפריפריה מרוצים מתפקוד פיקוד העורף בשעת חירום.
שיעור היהודים שמרוצים מתפקוד פיקוד העורף גבוה משיעור הערבים שמרוצים. אולם גם אצל הערבים – שיעור המרוצים גבוה משיעור אלו שאינם מרוצים (בקרב אלו שהשיבו על השאלות) למעט בנושא הזמינות (שבו שיעור הלא מרוצים מקרב הערבים גבוה מאלו שמרוצים).
אילו שאינם מרוצים מתגוררים במועצות מקומיות. ממצא זה הוא מובהק ביחס לתושבי הערים או מועצות אזוריות.

מערך מתן סיוע וערכות לנפגעים בשעת חירום: בדרום 79% בצפון 65% .
זמינות לתושבים : בדרום 76% בצפון 62%.
מתן הנחיות ומידע ברור בזמן אמת : בדרום 82% בצפון 70%.


שביעות רצון מתפקוד שירותיי הרווחה בשעת חירום :
לא נמצאו הבדלים בין הצפון לדרום בנושא תפקוד שירותי הרווחה בחרום. פחות מרוצים מתחום מתן פתרונות לאוכלוסייה נזקקת. (זקנים, חולים, נכים, ילדים קטנים ועוד)
לא נמצאו הבדלים מובהקים בין תשובות האוכלוסייה היהודית לערבית.
48% מהערבים אינם שבעי רצון מתחום מתן הפתרונות לאוכלוסייה הנזקקת. שיעור זה גבוה באופן מובהק משיעור היהודים שאינם שבעי רצון מכך (32%)
בשני המגזרים ישנה שביעות רצון בינונית מהזמינות והמהירות במתן המענה.
בשאלות אלו מה שמאפיין את התושבים שהשיבו שאינם מרוצים הוא מגורים במועצה מקומית או בעיר וקיים הבדל מובהק מאלו שמתגוררים במועצה אזורית.
לחלופין, המאפיין את אלו שהשיבו שהם מרוצים הוא מגורים במועצה אזורית באופן מובהק ביחס למגורים בעיר או במועצה מקומית.

זמינות של השירותים – 55%
מתן פתרונות לאוכלוסייה נזקקת – 49% *48% ערבים, 32% יהודים.
שביעות רצון משירותי הבריאות בשעת חירום:

זמינות ומהירות במתן מענה : בדרום 85% בצפון 73%.
איכות המענה: 86% בדרום בצפון 75%.
שביעות רצון מתפקוד הרשות המקומית בשעת חירום:
מתן סיוע לנפגעים בשעת חירום: 71% בדרום, 62% בצפון.
מתן הנחיות ומידע ברור בזמן אמת: 75% בדרום , 65% בצפון.
ביטוי הולם בסדר היום הציבורי?
בצפון – 47% לא מקבל ביטוי הולם.
בדרום – 62% לא מקבל ביטוי הולם.
*** 54% לא מקבל ביטוי הולם.

סיקור תקשורתי הולם ?
יותר ממחצית מתושבי הפריפריה אינם מרוצים מהסיקור התקשורתי לגבי הפריפריה (54%).
מתוך אילו שאינם מרוצים מהסיקור התקשורתי, 62% סבורים שהסיקור הוא סיקור חסר. (2% חושבים שהסיקור הוא סיקור יתר ו-16.5% השיבו שהסיקור אינו מהימן.)
בקרב תושבי הדרום 58% אינם מרוצים מהסיקור התקשורתי ומתוכם 67% חושבים שהסיקור הוא סיקור חסר.

בצפון 49% – סיקור שאינו הולם.
בדרום 58% – סיקור שאינו הולם.


אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: