זמני כניסת ויציאת שבת פרשת חיי שרה

פרשת חַיֵּי שָׂרָה היא פרשת השבוע החמישית בספר בראשית, המתחילה בפרק כ"ג, פסוק א' ומסתיימת בפרק כ"ה, פסוק י"ח. הפרשה נפתחת בפטירת שרה אימנו ומתארת את חייו הבוגרים של יצחק עד פטירת אביו אברהם.

עשרות אלפי יהודים צפויים לפקוד בשבת הקרובה את מערת המכפלה שבחברון לאירוע המכונה שבת "חיי שרה", שבת בה קוראים את מעמד קניית מערת המכפלה על ידי אברהם אבינו. מערת המכפלה תהיה כולה פתוחה לכניסת יהודים שיאובטחו ע"י לוחמי משמר הגבול וכוחות צה"ל של חטמ"ר יהודה.


זמני כניסת/יציאת שבת והדלקת נרות פרשת חיי שרה:

ירושלים:
🕯🕯16:01
✨17:15
ביתר עילית:
🕯🕯16:02
✨17:16
בית שמש:
🕯🕯16:01

✨17:15
באר שבע:
🕯🕯16:11
✨17:17
קרית גת:
🕯🕯16:16
✨17:16
מודיעין עילית:
🕯🕯16:07
✨17:14
בני ברק וגבעת שמואל:
🕯🕯16:16
✨17:16
אלעד:
🕯🕯16:08
✨17:17
אשדוד:
🕯🕯16:18
✨17:17
צפת:
🕯🕯16:07
✨17:12
חיפה:
🕯🕯16:07
✨17:14
נתניה:
🕯🕯16:16
✨17:16
תל אביב:
🕯🕯16:18
✨17:17
פתח תקווה:
🕯🕯16:03
✨✨17:10
אילת:
🕯🕯16:13
✨17:21
טבריה:
🕯🕯16:16
✨✨17:13
חברון:
🕯🕯16:19
✨✨17:13
תקוע:
🕯🕯16:17
✨✨17:15
רבינו תם:
17:54

זמני כניסת ויציאת שבת בעולם:

ניו יורק : כניסת שבת: 17:12 יציאת שבת: 18:14


פראג : כניסת שבת: 16:50 יציאת שבת: 17:51

פריז : כניסת שבת: 17:42 יציאת שבת: 18:44

בודפשט : כניסת שבת: 16:40 יציאת שבת: 17:42

לונדון : כניסת שבת: 17:42 יציאת שבת: 18:43

בנגקוק : כניסת שבת: 12:27 יציאת שבת: 13:29

ברצלונה : כניסת שבת: 18:06 יציאת שבת: 19:08

אומן : כניסת שבת: 15:51 יציאת שבת: 16:53

אמסטרדם : כניסת שבת: 17:19 יציאת שבת: 18:19

כאמור החל מהבוקר מגיעה היערכות הכוחות של מג"ב וצה"ל לשיאה במטרה לאפשר את קיומו של האירוע ולאבטח את המתפללים והמבקרים במקום.

מאות לוחמים צפויים לקחת באבטחת האירוע שבמהלכו צפויים לפקוד את המערה כ- 35,000 איש שיקחו חלק במגוון רחב של סיורים באתר הקדוש וברובע היהודי בעיר, תפילות וסיורים במערה.

הכוחות הרבים במקום יפעלו לשמירה על הסדר הציבורי, מניעה וסיכול טרור ואבטחת המבקרים והמתפללים.

ההסדרים במקום בהם המועדים של היהודים והמוסלמים מכובדים, ממחישים את מרקם החיים הייחודי שנוצר בחברון ואת מקצועיות הכוחות הפועלים בכדי לאפשר שכל הדתות יחגגו את החגים שלהם בביטחון.

במשטרת ישראל קוראים לכל המבקרים להישמע להוראות כוחות הביטחון במקום ולאפשר להם לבצע את עבודתם למען ביטחון כולם.

תמונות מהיערכות המשטרה. קרדיט צילום: דוברות המשטרה.

פנינים על פרשת השבוע:

🍷"חיי שרה"
הנה כרגיל, מייחסים את האנשים לשנים, בשנה זו נולד וכו… . אבל אצל הגדולים אשר בארץ מייחסים את השנים לאנשים, שאותן השנים נתעלו על ידי זה שחיו ופעלו בהן אותם הגדולים ונעשו לציוני דרך בהסטוריה. וזה שני חיי שרה. (דברי שאול)🍷

🍷"ויבא אברהם לספד לשרה"
מהיכן בא מהר המוריה (מדרש רבה)
כשהספיד אברהם את שרה, הביא לדוגמא את מעשה העקידה שהייתה בהר המוריה. ועל ידי זה בא לשבחה של שרה, שגדלה וחינכה בן שהיה מוכן למסור את נפשו להשי"ת. ממעשה העקידה של יצחק אפשר ללמוד על מידת גדולתה של האם.
מהיכן בא? מאיזו נקודת חייה בא להספידה – מהר המוריה בא, ממעשה העקידה (הדרש והעיון)🍷

🍷"ולבכתה…"
כ' קטנה, שלא בכה אלא מעט (בעל הטורים)
ובשם בעל ברכת הזבח שמעתי לפי חז"ל, שהעקידה היתה ביום הכיפורים. וכן איתא בפיוט ליום הכיפורים. ומהר המוריה לשם היה מהלך ג' ימים כדכתיב בפרשת העקידה "ויהי ביום השלישי… וירא את המקום מרחוק", ואם כן מיתת שרה חלה בערב סוכות ונקברה באותו יום ולכן לא היה הבכי והאבלות רק יום אחד, כי יום טוב מבטל אבלות. ולכן "ולבכתה" בכף זעירא.
(דבש והחלב)🍷

🍷"גר ותושב אנכי עמכם"
הצדיק הוא כמו גר בעולם הזה. עיקר ותכלית חייו הוא לעולם הבא. "התקן עצמך בפרוזדור כדי שתכנס לטרקלין". אבל הרשע חושב את עצמו לתושב בעולם הזה ואינו מעלה על דעתו שיצטרך פעם להפרד מן החיים עלי אדמות.
הוא שאמר אברהם לבני חת "גר ותושב אנכי עמכם", שנינו, אני ואתה, גר ותושב אנחנו, שתי השקפות עולם נפרדים זה מזה באמונות ובדעות. ולכן תנו לי אחוזת קבר, בפני עצמי, נבדל ונפרד מכם. (המגיד מדובנא)🍷

🍷"נשיא א-להים …איש ממנו את קברו לא יכלה ממך"
על פי רוב זה יחס הציבור, של המעריצים והמתנגדים כאחד, לנשיא א-להים אחרי מותו: הלווי'ה, הספדים וקבורה ברוב פאר והדרת כבוד וביד רחבה. ואילו בחייו עזוב הוא לנפשו ואין דורש לו.🍷

🍷"ויקם אברהם וישתחו לעם הארץ לבני חת"
אע"פ שהיה אברהם שרוי באבל כבד על פטירת שרה אשתו, שהיה טפל אליה בנביאות, בכל זאת, בה בשעה שהיה מתו מוטל לפניו לא החסיר מכל הנמוסים של דרך ארץ והחזקת טובה. ומכאן מוסר השכל, עד כמה צריכים להזהר בהלכות נמוסים ודרך ארץ. (ר' יעקב משה חרל"פ)🍷

🍷"בכסף מלא יתננה לי"
מעשה בחסיד אחד שנכנס לחנות לקנות איזה חפץ. כאשר שאל על המחיר , אמר לו הסוחר מחיר נמוך מאוד. הבין החסיד שמפני כבודו הוריד הסוחר את מחיר החפץ, אמר לו החסיד : במחיר כסף באתי אליך לקנות ולא במחיר יראת שמים. (ייטיב לב, לפי ספר החסידים)🍷

🍷"ויקם השדה והמערה אשר בו לאברהם לאחזת קבר מאת בני חת"
למה צריכה הייתה תורה להאריך כל כך וספר בפרטות את כל דברי המשא ומתן שבין אברהם עפרון ובני חת, עד שקנה אברהם את מערת המכפלה בארבע מאות שקל כסף?
אלא התורה באה ללמדנו, כי בשעה שנצטרך אנחנו לגאול את אדמת ארצנו הקדושה מידי זרים, נדע גם אנו לא לעמוד על המקח ונצטרך גם כן לשלם בכסף מלא בעבור כל שעל אדמה (ר' שמואל מהוליבר)🍷

🍷"במבחר קברינו"
אמרו לו לרבי אברהם יצחק הכהן קוק: מי צריך את הבאים לארץ ישראל לעת זקנתם, כדי להיקבר באדמתה? השיב: מאחוזת קבר שקנה אברהם, צמח היישוב בארץ ישראל.🍷

🍷"ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר"
התורה מספרת לנו פרטים ופרטי פרטים על המשא-ומתן הארוך בין אברהם לעפרון, ועל סכום הכסף האגדי ששולם עבור השדה והמערה. ללמדנו, שכאשר מדובר על רכישת מקרקעין בארץ ישראל, אין להימנע ממאמצים וממשא-ומתן מייגע ואין גם לחסוך בכסף כדי להביא את הרכישה לגמר מוצלח (רבי שמואל מוהליבר).🍷

🍷"ואברהם זקן בא בימים וה' ברך את אברהם בכל"
ככל שהזקין יותר, הרגיש יותר ויותר שלא חסר לו דבר בעולמו של הקב"ה ויש לו הכל. וה"שפת אמת" אומר: אברהם בא לזקנתו עם הימים, שלא איבד יום אחד מחייו לריק.🍷


אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: