תגובות

מלחמת הכשרות נמשכת: תגובת בעלי אל קפה למשרד הדתות.

שלום וברכה, משרד הדתות ..
ברשותכם אתייחס לטענות שהעליתם בפוסט כי נראה שלא כל העובדות בידיכם.
ראשית, ולעניין תוקפה של התעודה אציין כי לפני דרישתי להקצות משגיחים ספציפיים לאחר ניסיון מר עם המשגיח שהוקצה לעסק, לא הטרידה אף לא אחד מהרבנות העובדה כי התעודה טרם חודשה, שהרי במהלך החגים הרבנות סגורה ולא ניתן לחדש ומיד לאחריהם החלו דין ודברים ביחס למשגיח, כך שהבעיה אינה נעוצה בתוקף התעודה, אלא מדובר בניסיון להישען על פרט טכני (תשלום אגרת החידוש) כדי להעביר הזרקור מהעיקר ולהתמקד בטפל. מה גם, שהעובדה שמשגיח המשיך להישלח לעסק בימים המעטים לאחר החגים בהן התעודה לא הייתה בתוקף, לא מתיישבת עם טענתכם כי זו הסיבה בגינה המחלוקת וכי מדובר בהטעיית הציבור ובהונאה, שהרי אם כ"כ חשוב לכם שלא "להטעות ציבור ולהונות" מדוע לא נלקחה תעודת הכשרות כבר באותו היום, המשיך להישלח משגיח, וזו צצה בתשובה לתגובתי על ההתנהלות?!

שנית ולעניין התנהלותה של הרבנות ק"ש "נטולת הרבב" אפנה את כבודכם לפסיקת בג"צ משנת 2018 הקובעת כי הרבנויות בארץ יעסיקו באמצעות חברות כוח אדם חיצוניות את המשגיחים ולא בעלי העסק עצמם.


באשר לטענת יחס "מבזה ומשפיל" שלי כלפי המפקח, אציין כי כאן נחזית הוצאת דיבה. מעולם לא השפלתי או ביזיתי אדם, חלילה! מעולם לא נהגתי באחר בזלזול, לא כך חונכתי. לאחר שפניתי למשגיח פעמים רבות כדי שיאות ויעשה את תפקידו, אך כל פניה שלי לא הובילה לדסר מצידו למעט שתיית קפה וקריאת עיתון, פניתי ל"ממונים" ודרשתי את שמגיע לי ולקהל לקוחותיי, משגיח שישגיח! לאחר מכן, נשלח מפקח לעסק שהגיע עת שוחחתי בטלפון עם בפק ובמקביל היה עומס בעסק ונאלצתי לעשות כמה דברים במקביל, אמרתי לו במילים אלו "אני מסיים כמה דברים חשובים ומתפנה אליך", הוא המתין 7-8 דקות ובתגובה אמר לי המפקח "הבנתי אותך", תלש את התעודה ועזב את המקום! נראה שהיחס המשפיל או המבזה, אינו שלי.

שלישית ולעניין טענתכם ל"הוצאת דיבה", אזכיר כי ההשתלשלות כולה החלה כאשר אדם בשם ״אלחנן דימנט״ העלה פוסט בפייסבוק בציינו: "שימו לב! "אל קפה" בקניון נחמיה כבר לא כשר"! נראה לי אך טבעי כי כאשר מפרסמים דבר מה כנגד אדם, לא נותר לו אלא להתגונן ולספר את האמת העומדת מאחורי הפרסום, וזה מה שעשיתי! הגבתי וגוללתי את מה שקרה באופן דווקני ומדוייק! לא הוצאתי דיבה אלא אמת דיברתי. באותו הקשר, אדגיש כי אין לי שליטה על תגובותיהם של אחרים, גם אם אלו היו דברי דיבה.

לעניין המשגיחים הספציפיים שביקשתי אציין כי אלו משגיחים עימם עבדתי משך 5 שנים, אני יודע שהם עושים עבודתם נאמנה ואפשר לסמוך עליהם מכל בחינה. חייב לומר כי יכלו לפתור המחלוקת אם היו שולחים אחד מהם ולא היינו נדרשים למצב הדברים, בנוסף, יכולתי "לעצום עיניים" ולהסתפק בתעודת הכשרות המתנוססת בבית העסק, אבל בחרתי לדאוג לאינטרס הציבור שומר הכשרות בעסק שלי ולדרוש הקפדה על השגחת הכשרות, שזה למעשה האינטרס שלכם- יותר משלי!

לאחר הודעתו של כבוד הרב שלום לוי שכתב "עם כל הכבוד לעולם לא תקבע לי מי יהיה המשגיח אצלך כמו שאני לא קובע מי הטבח אצלך", לא ברורה היא ההתנהלות, מחד אני מוציא תלוש שכר למשגיח מדי חודש ומשלם מלוא זכויותיו הסוציאליות של משגיח ממש כמו מעסיק, אך מנגד, אין לי את הזכות לבחור את עובדיי?! מה גם, שדרישתי "לבחור" משגיח ספציפי נבעה מסיבה אחת- המשגיח שנשלח לא ביצע תפקידו ועם השניים ששמותיהם צויינו- היה ניסיון חיובי.

נתנאל לוי, "אל-קפה", קניון נחמיה קריית שמונהאין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: