תגובות

תחקיר פציעת החייל מזריקת אבן: נזיפה פיקודית למפקד הסוללה ולמפקד הצוות

אתמול (ג׳), 24 בספטמבר 2019, הוצגו בפני ראש המטה הכללי, רב-אלוף אביב כוכבי, ממצאי התחקיר הפיקודי ביחס לפציעת לוחם מזריקת אבן על ידי לוחמים בגדוד 402, ביום 3 בספטמבר 2019. מהתחקיר הפיקודי עולה כי הלוחם נפגע במהלך משחק מסוכן של שני לוחמים, שזרקו אבנים על תא שירותים בו נמצא הלוחם שנפצע. הלוחם טופל ופונה לבית חולים, שם נותח ונמצא בתהליך החלמה.

לאור החשיבות העליונה שרואה צה״ל בשמירה על חיי חייליו ושלומם, ובפרט באירועים שאינם כוללים לחימה או נוכח פני אויב, הוצג התחקיר הפיקודי, לפנים משורת הדין, לראש המטה הכללי.


הרמטכ"ל קבע כי מדובר באירוע חמור שמקורו בהתנהגות שאין לה מקום בצה"ל. ראש המטה הכללי מצא כי לאירוע קדמה אווירה שאפשרה אותו בקרב חיילי ומפקדי הסוללה.

הרמטכ"ל חזר והדגיש את קביעתו כי "האדם יקר", וזהו עיקרון מרכזי שלאורו מפקדים בכל הרמות נדרשים להתייחס ביסודיות ובקפדנות לכל משימה, להתנהלות יחידותיהם בשגרה, ולהבטיח סביבת שירות מכבדת ובטוחה לחייליהם.

הרמטכ"ל הוסיף כי אירועים מעין אלה אינם גזירת גורל ואסור לקבל התנהגות מסוג זה. חובה למנוע אותם באמצעות העמקה של המפקדים בנעשה ביחידותיהם, ועקירה מן השורש של נורמות לא תקינות, שמצמיחות אירועים חמורים.

הרמטכ"ל קבע שמפקדים בכל הרמות נדרשים לעסוק בתרבות המתקיימת ביחידתם, והדגיש כי רק תרבות של דייקנות ויסודיות בתכנון ובביצוע- תמנע את צמיחתן של נורמות קלוקלות.

הרמטכ"ל הנחה לבצע שורה של פעולות לבחינה ושיפור של תרבות השגרה ביחידות צה"ל השונות. בתוך כך, ידרשו כלל מפקדי היחידות הלוחמות מרמת הגדוד לבצע סקר פנימי לאבחון התרבות והנורמות הנהוגות ביחידותיהם.


בחינה זו תבוצע בתצורת שאלונים ושיחות חתך בקרב חיילי היחידות המשרתים וכאלה שהשתחררו. הרמטכ"ל הנחה כי ממצאי התהליך ישוקפו לרמה הממונה בהתאם, עד למפקדי הזרועות, האגפים והפיקודים. בנוסף, תגובש ערכת הדרכה המתבססת על לקחים שעלו מאירועי עבר נורמטיביים.

הרמטכ"ל קיבל את המלצות מפקד פיקוד הדרום, אלוף הרצי הלוי, לאופן הטיפול הפיקודי במפקדים הרלוונטיים, ובהן נזיפה פיקודית למפקד הסוללה, קצין בדרגת סרן ונזיפה פיקודית למפקד הצוות, לוחם בדרגת סמל.

במקביל מתקיימת חקירת מצ״ח, ועם סיום החקירה יועברו ממצאיה לבחינת הפרקליטות הצבאית.

צה״ל רואה חשיבות עליונה בשמירה על חיי חייליו וממשיך לפעול במלוא המרץ על מנת למגר הישנותם של אירועים מסוג זה.


אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: