דוח חדש חושף: 30 שנים לחוק צער בעלי חיים – האם משהו באמת השתנה?

דוח חדש חושף, 30 שנים לחוק צער בעלי חיים האם משהו באמת השתנה? היכן חלה התקדמות ואיפה נשארנו במקום או הלכנו אחורה?

השנה יוצא הדוח השנתי השני שמפרסמת עמותת תנו לחיות לחיות. בעבודה מאומצת וממושכת מול הרשויות, ריכזה המחלקה המשפטית של העמותה נתונים המציגים תמונת מצב כוללת על מצב בעלי החיים בישראל. בשנים האחרונות העמותה אספה נתונים ממאות רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, תאגידים וגופים ציבוריים, באמצעות בקשות חופש מידע, שאילתות והליכים משפטיים; אותם ניתחו וריכזו לידי מסמך המאגד את כל המידע שיש כיום בנושא.

מטרת הדוח היא להנגיש את המידע על בעלי החיים לציבור, ועל בסיס המידע הזה לבחון מהו מצבם של בעלי החיים בישראל במגוון אספקטים הקשורים לפעילות תושבי המדינה ורשויותיה. בשנה שחלפה מאז פרסום הדוח הקודם לא נעשו מספיק צעדים להגנה על בעלי חיים.

תמונת המצב עגומה כמעט בכל תחום: מספרי שיא של בעלי חיים מנוצלים ומומתים בתעשיית המזון מן החי; אכיפת חוקי המגן על בעלי חיים, בראשם חוק צער בעלי חיים, כמעט אינה קיימת; מספריהם של חיות הבר והכלבים שנורים על ידי הרשויות או בחסותן מרקיעים שחקים; ניצול התקציבים הייעודיים לבעלי חיים נעשה באופן חלקי וללא תוכנית של ממש; אפלה ומסתורין אופפים את כל תחום הניסויים בבעלי חיים בארץ; ובאופן כללי, הליכים נעשים במחשכים, ללא שקיפות ושיתוף של הציבור, על ידי גופים המצויים בניגוד עניינים ביחס להגנה על בעלי חיים, כמו משרד החקלאות וכן ועדות פנים-מוסדיות לניסויים בבעלי חיים.

בין הנתונים שנחשפים התגלה כי פקחי רשות הטבע והגנים וגורמים מורשים אחרים הורגים מדי שנה עשרות אלפי חיות בר. לטענת רשות הטבע והגנים, הציד נובע מצורכי "דילול" של מספר בעלי החיים, הנדרש לשמירת הטבע והאיזון האקולוגי, מניעת מחלות, ומניעת נזקים חקלאיים – המטרות הקבועות בחוק להגנת חיית הבר. בעוד שאלו המטרות המוצהרות של הירי, בפועל קיימים מקרים של ירי בחיות בר מטעמים רבים אחרים, שאינם מוצדקים או חוקיים, ולא פעם באישור רשות הטבע והגנים. בנוסף, הוראות החוק להגנת חיית הבר וחוק צער בעלי חיים מחייבות בחינה של אמצעים חלופיים להמתת בעלי חיים, גם כאשר מדובר במטרות שהחוק מתיר. המתה ופגיעה בבעלי חיים אמורות לשמש כמוצא אחרון בלבד. בפועל – במקרים רבים הן הפתרון הראשון והיחיד שנבחן.

הירי הקטלני בכלבים משוטטים על ידי הרשויות מתבצע בשלושה אפיקים: ירי חי של פקחי רשות הטבע והגנים, ירי חי של פקחי יחידת הפיצו"ח של משרד החקלאות וירי חצי רעל בפיקוח ובאחריות וטרינרים רשותיים. בבחינת ההעדפה בין שיטות לא קטלניות לטיפול בהתרבות של כלבים משוטטים (עליהן יפורט בהמשך) לבין ירי חי וירי רעל בכלבים משוטטים, רק 14% הסכימו עם השימוש בכלים אלה, ו66%- התנגדו להם.
נתונים שנמסרו לעמותת 'תנו לחיות לחיות' מלמדים בשנת 2022 זינק המספר בחזרה ביותר מ,250%- ל797- כלבים. פילוח הנתונים מראה שרובם המוחלט של הכלבים הללו (699 כלבים) נורו בשטחי הגדה המערבית. פנייתנו בנושא לרשות הטבע והגנים נענתה בנימוק שלפיו בשטחי יהודה ושומרון לא חלה המגבלה על תחומי הירי בשטחים הפתוחים בשל אי תחולת החוק הישראלי; וכן מ"היקף התופעה העצום של כלבים משוטטים ומתפראים שם.

בשנת 2021 ניתנו היתרי שימוש ברעל על כלבים ל-14 רשויות. 'תנו לחיות לחיות' ביקשה לקבל ממשרד החקלאות את הדיווחים על השימוש בחיצי רעל על כלבים, ולמדה שבפועל לא קיימים בידי המשרד דיווחים חודשיים על השימוש ברעל, ולא התבצע מעקב כנדרש של השירותים הווטרינריים אחרי השימוש בו.

החל מ-2017 ועד 2021, מתוך כל הרשויות שעשו שימוש ברעל תוך המתה של אלפי כלבים, או שקיבלו היתר ולא עשו בו שימוש, לא היה בידי משרד החקלאות כמעט שום מידע על דיווחים חודשיים בנוגע לשימוש ברעל, למרות הדרישה לדיווח כזה בנוהל המשרד עצמו. בשנת 2021 ניתנו היתרי שימוש ברעל על כלבים ל-21 רשויות. בשנת 2022 נורו 1,174 כלבים בחצי רעל. ביחס לשנת 2021 לא ניתנו נתונים כלליים, אולם מנתונים שקיבלנו מהרשויות המקומיות למדנו כי בירושלים, לדוגמה, נורו בשנת 2021 419 כלבים בחיצי סוקצינילכולין, ברהט 217 ובאיגוד ערים שומרון 108.

למרבה הפלא, אין כיום אף מסמך רשמי שמרכז נתונים מאומתים על יחסה של החברה הישראלית לבעלי החיים, לא על אכיפת החוק, ולא על דאגה לרווחתם ובהגנה על חייהם של בעלי החיים מלבד דו"ח זה.

יעל ארקין, מנכ"לית "תנו לחיות לחיות" אמרה: "דו"ח סקירת מצבם של בעלי החיים בישראל לשנת 2023 גובש במהלך כמה השנה האחרונה על ידי הצוות המשפטי של תנו לחיות לחיות, על בסיס מאות רבות של בקשות חופש מידע. רבות מהן לא נענו ונאלצנו לפנות ביחס אליהן בעתירות לבתי המשפט. רבות אחרות נענו באיחור ניכר. אנחנו בתנו לחיות לחיות מאמינים, כדברי בית המשפט העליון בעבר, כי אור השמש הוא המחטא הטוב ביותר, ואנו מקווים שהציבור ומקבלי ההחלטות יעשו שימוש ראוי בדוח ובנתונים העולים ממנו ויפעלו לקידום רווחתם וזכויותיהם של בעלי החיים באשר הם. נמשיך ביתר שאת גם בשנים הבאות להציף ולהציג את מצבם האמיתי של בעלי החיים".

אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: