שפוט את עצמך תחילה! | יוסי סולומון

פרשת השבוע פותחת במילים – "שופטים ושוטרים תיתן לך … ושיפטו את העם משפט צדק"

נשאלת השאלה, מה הסיבה שהתורה אומרת "תיתן לך"  בלשון יחיד, ולא "תיתנו לכם" בלשון רבים?

על כך עונים חז"ל, התורה באה לרמוז לנו שלפני שאדם שופט אחרים, צריך הוא לשפוט את עצמו!

אנחנו נמצאים בימי חודש הרחמים והסליחות, חושב שנתרכז בלשפוט את עצמנו על כל המעשים שעשינו במהלך השנה, ופחות מה עשה פלוני ואלמוני, "שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שערייך"!

שנזכה לעשות את הדין וחשבון שלנו מול הקב"ה, לתקן את עצמנו לקראת השנה החדשה ובכך נזכה שניכתב וניחתם לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות, אמן!

אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: