"אני לדודי ודודי לי" | יוסי סולומון

השבת היא השבת שבה אנו מברכים את חודש אלול.

אחד הפסוקים הידועים בהקשרם לחודש אלול הוא "אני לדודי ודודי לי" אשר בראשי תבותיות טמונה המילה 'אלול'.

מה המסר של הפסוק הזה, "אני לדודי ודודי לי"?
אני לדודי – אני דואג להקב"ה, ואז הקב"ה דואג לי.
אבל כיצד אנחנו בני האדם שכל קיומנו תלוי בהקב"ה יכולים לדאוג לו?

אלא הקב"ה אומר לנו בפסוק הזה, מסר ברור ופשוט מאוד, תדאגו ליקריי, היתום, האלמנה ושאר השכבה החלשה שזקוקה לחיזוק מאיתנו, וכאשר אנחנו נדאג להם אז יבוא המשך הפסוק "ודודי לי" – הקב"ה ידאג לנו לכל מה שאנחנו צריכים על מנת לחיות חיים טובים.

נעזור לאחרים והקב"ה יעזור לנו ויתן לנו שנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: