לזכור את אלוקים | יוסי סולמון

בפרשת השבוע מוזכרת מצוות המזוזה – "וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך". (דברים י"א, כ"א)

ונשאלת השאלה, מה הטעם שהמזוזה קבועה דווקא בפתח הבית?

משיב הרבי מליובאוויטש, המזוזה קבועה בפתח הבית דווקא על מנת להזכיר ליהודי שגם כשהוא יוצא מפתח ביתו אל העולם שבחוץ, גם אז הוא צריך לזכור את הקב"ה ולהשתדל להימנע מהחטאים והמניסיונות שיש לעולם הזה להציע ולפתות אותנו בהם.

בימי שיא הקיץ, המצווה הזו בולטת אף יותר מבשאר ימות השנה, לא משנה היכן אנחנו נמצאים בימים האלו, חשוב שנזכור לדבוק בה' ולהימנע מתחבולות היצר.

 

אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: