אחרי סחבת: אושרה סופית הצעת החוק לאיזוק אלקטרוני

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק האיזוק המאוזן של השר בן גביר וסיעת עוצמה יהודית. החוק הוגש על ידי יו"ר הוועדה לביטחון לאומי ח"כ צביקה פוגל. בהצעה תמכו 43 חברי כנסת, ללא מתנגדים או נמנעים.

מוצע להסדיר את סמכותו של בית המשפט לתת צו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי במסגרת הגנה על בני משפחה מפני אלימות, וכן לקבוע הסדרים אלו כהוראת שעה למשך שלוש שנים מיום תחילת החוק. ראשית, מוצע לקבוע שלושה תנאים שעל בית המשפט לבחון בבואו לתן צו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי, וכן לקבוע חריג לתנאים אלו במצבים בהם נשקפת סכנה גבוהה או חשש ממשי לחיי בן המשפחה.

שנית, מוצע לקבוע כי בסמכות השר לביטחון לאומי לקבוע בצו את המספר המרבי של אמצעי פיקוח טכנולוגי שניתן לעשות בהם שימוש, וכי מספר זה יעלה על המספר שנקבע בשנה הקודמת. עוד מוצע כי בית המשפט יורה על ביצוע הערכת מסוכנות של מי שכלפיו מבוקש הצו, וכן כי מכסת הערכות המסוכנות תקבע לכל שנה על ידי שר הרווחה והביטחון החברתי, ובלבד שלא תפחת מהמכסה שנקבעה בשנה הקודמת. בנוסף, מוצע להקים יחידת פיקוח טכנולוגי בשירות בתי הסוהר, והיא תהיה אמונה על פיקוח ואכיפה של צווים שניתנו בתנאי פיקוח טכנולוגי. ביחידת הפיקוח הטכנולוגי מוצע כי יעבדו הן עובדי מדינה, והן עובדים מחברה מפעילה אשר ימלאו תפקידי טכנאות וסיוע אזרחי.

לבסוף, מוצע לקבוע חובת דיווח שנתית על השר לביטחון לאומי לוועדה לביטחון לאומי של הכנסת בדבר קיום החוק, לצד הקמת ועדת היגוי לשם ביצוע מחקר מלווה. לצד זאת, מוצע לקבוע כי בתום שנה מיום תחילת החוק תבחן הוועדה לביטחון לאומי של הכנסת את האפשרות להאריך את תוקפו של צו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי שניתן ללא הערכת מסוכנות, ואת פרק הזמן להגשת הערכת המסוכנות לבית המשפט.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "הצעת החוק מבקשת להבטיח את קיומם של צווי הגנה שניתנים להגנת נפגעי אלימות במשפחה, ובכלל זה נפגעי אלימות במשפחה שהם קטינים. כדי שהפגיעה בפרטיותו של אדם תהיה במידה שאינה עולה על הנדרש, החוק המוצע קובע תנאים להפחתת הפגיעה בפרטיות, ככל האפשר, וזאת באמצעות קביעת הוראות שונות.

משום שמדובר באמצעי חדשני, מוצע לקבוע את הוראות חוק זה כהוראת שעה לתקופה של שלוש שנים, כדי לבחון את השפעותיו של השימוש בכלי ותרומתו לטיפול בתופעת האלימות במשפחה".

החוק אושר לאחר דיונים מקצועיים מעמיקים שקיים השר בן גביר במשרדו והוועדה לביטחון לאומי בכנסת בראשות יו"ר הוועדה ח"כ צביקה פוגל, בהשתתפות גורמי אכיפה, רווחה, משרדי הממשלה הרלוונטיים וארגוני משפחה.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר: "הצעת החוק המאוזנת שאושרה היום במליאה, היא חשובה במיוחד, שתאזן בין הצורך החיוני למאבק באלימות במשפחה ולמניעת אלימות ובין החובה שלנו להגן מפני תלונות והאשמות שוות ושמירה על חירותם של חפים מפשע. בניגוד לממשלה הקודמת שלא הוציאה את החוק אל הפועל, הממשלה שלנו תעשה זאת – אך תביא חוק מדוייק יותר וטוב יותר ואני מודה לראש הממשלה, שר המשפטים, השרה לקידום מעמד האישה ושר הרווחה".

יו"ר הועדה לביטחון לאומי, ח"כ צביקה פוגל: "אחרי הרבה שנים של חקיקה, סופסוף שמים אזיקים על מי שפגע, או שברור כי הוא עלול לפגוע, כדי לאפשר שגרת חיים נורמלית לבני משפחתו".

(צילום אילוסטרציה)
אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: