שנאה או אהבה – גלות או גאולה | יוסי סולומון

בית המקדש הראשון חרב בשל שלושה חטאים שחטאו ישראל באותו הדור: עבודה זרה, גילוי עריות, ושפיכות דמים.

לעומת זאת, בזמן הבית השני עסק עם ישראל בתלמוד התורה ובקיום המצוות וכן גם בגמילות חסדים, ואף על פי כן חרב הבית!
מדוע? מפני שהייתה בזמנו שנאת חינם!

מכאן אנו למדים ששקולה שנאת חינם כנגד שלושת העבירות החמורות ביותר בתורה, ואף חמורה היא מהם שהרי אחרי שנחרב הבית הראשון בעקבות חטאי העבודה זרה, גילוי העריות ושפיכות הדמים נבנה הבית השני, אך משחרב הבית השני שוב לא נבנה עוד בית המקדש.

דווקא בימים סוערי הרוחות שבהם אנו נמצאים, חשוב שנזכור תמיד איזה דבר אפיין את הצלת ישראל או החריב את ישראל במהלך כל הדורות – אהבת חינם או שנאת חינם, נבחר באהבת האחר ולא חלילה בשנאה, כך בעז"ה נזכה שעוד לפני ט' באב נזכה ונחזה בבניינו של בית המקדש השלישי עומד בתפארתו בגאולה האמיתית והשלמה בקרוב בימינו, אמן!

(צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי).
אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: