מי החיים | יוסי סולומון

ידוע הוא המשל המפורסם אשר פעם אחת הלך השועל על שפת הנהר וראה דגים רצים ממקום למקום. כאשר שאל אותם השועל מדוע הם רצים, השיבו לו הדגים כי הם בורחים מן המכמורות שהציבו הדייגים בתוך הנהר.
השועל חשב כי הנה נקלעה לידיו הזדמנות פז להשביע את רעבונו. הוא פנה אליהם בתמימות מעושה: "מדוע שלא תעלו אל היבשה? אני ואתם נחיה בשלום זה לצד זה, כמו שאבותיי ואבותיכם חיו בשלום?"
צחקו עליו הדגים: "עליך נאמר כי אתה פיקח שבחיות? הלא אינך פיקח כי אם טיפש! אם בתוך המים מקור חיינו אנו חוששים כי משהו יארע לנו, הרי שחוצה להם נמות בוודאות!".

פעמים רבות יצר הרע מנסה לומר לנו שכדאי לנו לצאת מעולם התורה והמצוות לרגע ולנסות ללכת למקומות שאינם לרוח היהדות, אך עליינו לדעת להשיב לו שאם לא נדבוק בתורה אנחנו עלולים ליפול לתהומות חלילה, ולכן לא משנה אילו פיתויים יציע לנו  תמיד נשאר דבוקים לה' ולתורתו.


מי ייתן ונזכה לקבל את התורה בשמחה ומתוך אחדות "ויחן שם ישראל כנגד ההר", המקרא נקט כאן בלשון יחיד משום שברגע הזה שלפני קבלת התורה התגברו ישראל על כלל המחלוקות והתאחדו כאיש אחד בלב אחד, ובעז"ה כך יהיה גם בימינו, נתגבר על המחלוקות ונתאסף כולנו יחד ל'קבלת התורה בפעם ה-3335 ולגאולה השלמה שתבוא בקרוב ממש.


אין תגובות

תגובות לכתבה:

כתיבת תגובה: